nieuws

Bovemij introduceert premiereductieregeling

Archief

Met de invoering van een Premie Reductie Regeling per 1 januari 1995 wil de Bovemij Groep, de categorale verzekeraar van de Bovag-organisatie, komen tot een evenwichtiger premieverdeling voor de verzekerde bedrijven op basis van het schadeverloop.

De Bovemij Groep verhoogt volgend jaar de premies voor alle verzekeringen, met uitzondering van medische varia- (ziektekosten en aov) en individuele cascopolissen, met 7,5% als gevolg van de toenemende schadelast.
De premieverhoging kan echter worden genivelleerd voor die ondernemers die kunnen bogen op een goede schadestatistiek in de drie voorafgaande jaren. De in te voeren Premie Reductie Regeling ‘beloont’ adequaat riskmanagement.
Als de schadelast in de drie voorgaande jaren minder dan 55% is geweest, krijgt de verzekerde ondernemer een korting van 10% op de premie. Per 1 januari 1995 resulteert netto een premieverlaging van 2,5%. Ligt de schadelast in dezelfde periode tussen 55% en 70%, wordt een korting van 5% op de premie verstrekt. Per saldo resulteert een premieverhoging van 2,5% begin volgend jaar.
De reductieregeling geldt voor verzekeringen op basis van naverrekening, incl. brandbedrijfsschadepolissen. De maximum korting op de jaarpremie bedraagt 50%. Bij de Bovemij Groep zijn zo’n 3.500 (garage)bedrijven verzekerd.

Reageer op dit artikel