nieuws

Bovemij beleeft bovenmatig 1995

Archief

Bovemij beleeft bovenmatig 1995

Bovemij kan terugzien op een prima 1995. De bruto premie-omzet steeg met f 19,9 mln naar f 86,8 mln. In de stijging van bijna 30% is de volmachttekening per 1 januari 1995 verdisconteerd.
Het resutaat van de verzekeraar van Bovag-leden groeide naar f 2,2 mln, hetgeen een ruime verdubbeling betekent van de winst in 1994 (f 1,0 mln). Bovemij schrijft deze verbetering toe aan het goede schadejaar – het schadepercentage liep terug van 72,2% naar 67,2% -, en aan het feit dat alle werkmaatschappijen meer bijdroegen dan was begroot. Invloed op het gedaalde schadepercentage hadden onder andere het uitblijven van grote brandschaden en een afname van het aantal gestolen auto’s.
Op grond van de per 1 januari 1995 ingevoerde Premie Reductie Regeling kregen de verzekerde Bovag-leden meer dan 5% van de premieverhoging gerestitueerd. Inclusief naverrekeningen bedroeg het totale restitutiebedrag f 2,9 mln.
Ondanks de aantrekkelijke cijfers over 1995 signaleert Bovemij in het jaarverslag een sterk concurrerende schadeverzekeringsmarkt met marginale resultaten. De beheersbaarheid van de schadelast wordt volgens de verzekeraar moeilijker door de versterking van de positie van de zwakkere partij in het economisch verkeer en de uitbreiding van aansprakelijkheden in wetgeving en jurisprudentie. De sterke concurrentie dwingt de maatschappijen zich te onderscheiden door kwaliteit van de dienstverlening, en aanpassing van het acceptatie- en schaderegelingsbeleid en de behandeling van de klachten. Bovemij 1995 1994 (in f mln) omzet 96,3 78,8 netto winst 2,2 1,0 beleggingsrendement 9,4% 10,1% bruto premie schade 86,8 66,9 w.v. motorrijtuigen 36,4 30,8 ongevallen/aov 5,1 3,9 brand 7,1 6,5 overige branches 38,3 25,7 brancheresultaat 19,3 13,6 w.v. motorrijtuigen 7,2 5,7 ongevallen/aov 2,6 3,2 brand 1,3 0,9 overige branches 8,2 3,8 aantal werknemers 160 163
Bovemij en Polis Direct
Voor Bovemij was 1995 het jaar van de perikelen rond Polis Direct. Het volmachtbedrijf werd tijdens de Personenauto RAI op 1 februari 1995 gelanceerd. Volgens het jaarverslag van Bovemij “deden zich in de loop van het jaar enkele managementproblemen voor, die van dien aard waren dat de participatie van BV Holding Bovemij werd heroverwogen. De arbeidsovereenkomst met de heer M.W.L. de Witte werd beëindigd. Inmiddels is besloten met Polis Direct BV door te gaan. Polis Direct UK, Bovag en BV Holding Bovemij nemen ieder voor eenderde deel in het aandelenkapitaal.” De contracten hiervoor zijn 25 maart 1996 getekend. Bovemij heeft f 3.000.000 aandelenkapitaal en f 500.000 achtergestelde lening in de herstart van Polis Direct gestoken. Met een nieuwe kapitaalinjectie moeten het voortbestaan en de ontwikkeling van het volmachtbedrijf zijn gewaarborgd. Per 1 mei van dit jaar zijn Bovemij-schadeverzekering en Union America Insurance Company elk voor 50% risicodrager. “De verwachting is dat in deze constellatie binnen enkele jaren een redelijk rendement te behalen is”, aldus het jaarverslag.
Van Heest bij Bovemij
Behalve de benoeming P.L.C. Janssen tot algemeen directeur van de Bovemij groep en H.N. Dirks tot financieel directeur, beide per 1 februari van dit jaar, was er nog een opvallende verandering in de top van Bovemij. Bij de presentatie van het jaarverslag werd bekendgemaakt dat drs C.J. van Heest benoemd is tot commissaris. Van Heest stapte vorig jaar om onduidelijke reden plotseling op bij Levob, na er 11 jaar de functie van president van de raad van bestuur te hebben bekleed.

Reageer op dit artikel