nieuws

Bovag-leden heroverwegen relatie met Rabobank

Archief

Omdat Rabo-dochter Interpolis begin dit jaar van start is gegaan met schadestroomsturing, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de autobedrijven waar de schadestroom nou juist niet naartoe wordt gestuurd, zeggen veel Bovag-leden hun relatie met de Rabobank te heroverwegen.

In reactie op de recentelijk ingevoerde schadestroomsturing door Interpolis, waarbij prijsafspraken werden gemaakt met zo’n honderd schadeherstelbedrijven, heeft de Bovag per brief bij de verzekeraar geprotesteerd. Hierin werd gewezen op het feit dat veel Bovag-leden hun relatie met de Rabobank heroverwegen. Een kopie van de brief werd gestuurd aan de Rabo-hoofddirectie. Verreweg de meeste autobedrijven in Nederland hebben een relatie met de Rabobank.
Interpolis lijkt niet erg geschrokken van de waarschuwing van de Bovag. In een reactie stelt J. Smit, hoofd van de technische expertisedienst, dat er voor zover er een keuzemogelijkheid was, de voorkeur is gegeven aan autobedrijven die een zakelijke relatie onderhouden met de plaatselijke Rabobank.
Mocht de Rabobank door de schadesturing desondanks zakelijke klanten kwijtraken, dan is er volgens Smit nog geen man overboord. “Wij verwachten binnen 3 tot 4 jaar 40% van alle gemelde schaden te kunnen sturen. Het overgrote deel zal dus voor rekening blijven komen van de ongeveer 9.000 autobedrijven. Het omzetverlies dat deze maatregel veroorzaakt bij deze bedrijven, zal gemiddeld niet meer bedragen dan enkele tienden van procenten. Daar staat tegenover dat Interpolis en de Rabobank een zeer royale groei van de autoportefeuille verwachten. Deze groei compenseert volledig het verlies van Interpolis/Rabo-klanten door deze maatregel.”

Reageer op dit artikel