nieuws

Bouwfondsen en verzekeraars versterken positie in (woning)hypotheekmarkt

Archief

Twee groepen aanbieders van hypotheken, bouwfondsen en hypotheekbanken alsmede verzekeraars, spaarkassen en pensioenfondsen, hebben in de eerste zes maanden van dit jaar hun marktpositie fors kunnen versterken. Beide categorieën hypotheekverstrekkers profiteerden het meest van de forse aanwas van (woning)hypotheken.

De nieuwe produktie hypotheken nam – uitgedrukt in verstrekt kapitaal – in de maanden januari tot en met juni toe met 57% tot f 53.506 (1993: 34.026) mln. Het aantal hypotheken steeg met 62% tot 249.394 (154.420). Het gemiddelde hypotheekbedrag daalde naar f 214.544 (220.347).
Woninghypotheken
De groei manifesteerde zich het meest in de categorie woninghypotheken. In dit segment nam het aantal ingeschreven hypotheken toe met 66% naar 221.680 (133.280) en steeg het totale ingeschreven bedrag met 72% naar f 37.169 (21.571) mln. De gemiddelde hypotheeksom beliep f 167.670 (161.847).
Het totaal ingeschreven bedrag op andere onroerende goederen nam toe met 37% naar f 13.425 (9.823) mln. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg f 571.568 (572.169).
Het totaal ingeschreven bedrag op overige hypotheken groeide met 11% naar f 2.912 (2.631) mln. Dat komt neer op een gemiddelde hypotheeksom van f 689.068 (662.387).
Marktaandelen
De explosieve stijging van nieuwe hypotheken heeft tot een fikse verschuiving in marktaandelen geleid. De algemene en coöperatieve banken verloren terrein, ten gunste van vooral bouwfondsen en hypotheekbanken.
De algemene en coöperatieve banken kunnen zich met een aandeel van 42,5% (46,6%) nog steeds onbetwist marktleider noemen, maar hun voorsprong op met name bouwfondsen en hypotheekbanken slinkt zienderogen. Deze laatste categorie zag zijn aandeel toenemen tot 27% (23,2%). Ook het marktaandeel van verzekeraars, spaarkassen, en pensioenfondsen nam verder toe tot 13,8% (11,3%). Dat van de spaarbanken bleef nagenoeg gelijk: 3,1% (2,9%). De overige aanbieders zagen hun marktpositie verslechteren: 13,6% (16%). Nieuwe hypotheken 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (t/m mei) Aantal 241.736 274.081 277.659 284.058 277.706 247.187 251.874 278.960 379.163 201.941 Kapitaal 38.055 46.094 52.383 56.992 64.584 67.004 59.681 62.997 85.191 43.031

Reageer op dit artikel