nieuws

Bouwfonds vraagt te véél: fusie Hooge Huys en Zwolsche Algemeene

Archief

van de baan

Het niet doorgaan van de fusie tussen Hooge Huys en Zwolsche Algemeene is bij directies en personeel niet onverdeeld negatief ontvangen. Op directieniveau zijn er vooral gevoelens van teleurstelling in Nieuwegein, maar medewerkers halen opgelucht adem nu (dubbele) functies niet meer op het spel staan en verhuizing naar Alkmaar of omgekeerd niet langer dreigt.
Eind september leken de perspectieven voor een fusie tussen Zwolsche Algemeene, eigendom van ITT Hartford Insurance Company, en Bouwfonds-dochter Hooge Huys uitermate gunstig. Beide intermediairmaatschappijen, zo heette het, waren op zoek naar schaalvergroting, en vulden elkaar goed aan. Zwolsche Algemeene, sterk in schade, en Hooge Huys, dominant in leven en hypotheken, zouden in één klap de tiende verzekeraar van het land zijn geworden met een premie-inkomen van f 1.084 (964) mln over 1994 en een omzet van f 1.405 (1.272) mln bij een netto winst van f 62,2 (40,3) mln.
‘Eigendomsverhoudingen’
Dat aan de ‘vrijage’ een einde is gekomen, is te wijten aan het feit dat er geen akkoord kon worden bereikt over ‘waardebepaling’ van verzekeraars en over ‘eigendomsverhoudingen’ in de nieuwe combinatie, aldus een gezamenlijke convocatie. Het laatste zou het breekpunt zijn geweest in de fusiebesprekingen.
Om zijn belangen in de markt van (woning)hypotheken op langere termijn veilig te kunnen stellen – Hooge Huys zette vorig jaar f 1,5 (1,4) mld uit aan (leven)hypotheken en de helft van het premie-inkomen leven is daarvan afkomstig – wilde het Bouwfonds per se zeggenschap behouden in de nieuwe combinatie.
Het Bouwfonds zou minderheidsaandeelhouder worden van de fusiecombinatie met 25% tot 30% van de aandelen. Op zich was dat het probleem niet. Moeite had ITT Hartford met de onevenredig grote invloed die het Bouwfonds had geëist in de nieuwe onderneming.
Volgens algemeen directeur C.J.J. Boos van Hooge Huys was dat voornemen klip en klaar duidelijk gemaakt. “Van meet af aan is duidelijk gemaakt dat de fusie op basis van gelijkwaardigheid plaats moest vinden. Anders was het no deal. Ook wilde het Bouwfonds een stem hebben in belangrijke strategische ontwikkelingen en beslissingen. Gaandeweg bleek het moeilijk om dat alles ook zwart-op-wit op papier te zetten.”
Volgens Boos mag daaruit eens te meer blijken, dat het Bouwfonds nooit Hooge Huys volledig van de hand heeft willen doen. “Het Bouwfonds heeft nooit gezegd Hooge Huys te willen verkopen. Dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.”
Leerzaam proces
In de afgelopen maanden hebben Hooge Huys en Zwolsche Algemeene veel tijd en energie gestoken in de fusie. een stuurgroep bestaande uit Hubert en Boos en zeven projectgroepen hebben intensief overleg gevoerd om informatie aan te dragen voor de strategische visie en synergiemogelijkheden van de nieuwe combinatie.
Algemeen directeur mr Th.J. Hubert is ‘teleurgesteld’ dat al dit werk voor niets is geweest. “Het is een leerzaam proces geweest, maar vergeet niet dat er in de afgelopen maanden veel is gevergd van medewerkers, en dat met het uitlopen van het geplande tijdpad de knelpunten in onze capaciteit ook zijn toegenomen.”
Het afbreken van de fusiebesprekingen doet evenwel niets af aan de eigen mogelijkheden van Zwolsche Algemeene, meent Hubert. “We werken vanuit een krachtige marktpositie en een financiële basis waarop menigeen jaloers is. Kostenefficiëntie en kwaliteit, gecombineerd met een aantrekkelijk produktenaanbod, zullen de pijlers van de strategie blijven. Hopelijk dat de gemiste fusiekans een katalysator wordt voor onze expansie in de komende jaren.”
Kostenratio
Overigens zeggen kritische stemmen dat het verschil in kostenpercentage tussen Hooge Huys en Zwolsche Algemeene een rol heeft gespeeld. In Nieuwegein zou aanmerkelijk kostenbewuster worden geopereerd en daardoor met betere rendement worden gewerkt. Onder meer blijkt dat uit het schadebedrijf van Zwolsche dat als een van de weinigen positieve resultaten weet te behalen. “We hebben hiervoor bewust gekozen en niet voor groei van de portefeuille tot elke prijs” zegt Hubert. Zijn maatschappij behaalde over 1993 een kostenratio van 13,8% (13,2%), exclusief provisies.
Hooge Huys daarentegen zit met 16% (18%) aanmerkelijk hoger, maar dat is een gevolg van het afbouwen van de loondienstorganisatie en de versnelde automatisering van de intermediairorganisatie, zegt Boos. “Ik hoor m’n oren doof als wordt gezegd dat onze kostenratio van invloed zou zijn geweest op het afketsen van de fusie. Onze winstmarges zijn niet geringer dan die van de Zwolsche Algemeene, dus waar praten ze over.”
Voor 1994 heeft Hooge Huys een kostenratio van 13% geprognotiseerd, aldus Boos.

Reageer op dit artikel