nieuws

Bouwfonds vereenvoudigt verlengen offerteduur

Archief

Bouwfonds Hypotheken verstuurt een hypotheekofferte voortaan standaard met een voorstel waarmee de geldigheidsduur met zes maanden verlengd kan worden.

De hypotheekverstrekker zegt hiermee de verlengingsprocedure te willen verbeteren. De hypotheekofferte is normaal drie maanden geldig. Passeert de akte niet binnen drie maanden na uitgifte van de offerte, dan kan men nu gemakkelijker respijt aanvragen middels het bijgevoegde formulier. Bouwfonds waarschuwt het intermediar echter dit niet zonder meer te doen, maar pas als zeker is dat de hypotheekaanvraag zal worden geaccepteerd. Als de akte namelijk, om welke reden dan ook, niet binnen de verlengingsperiode (van zes maanden) passeert, dan brengt de hypotheekverstrekker 1% van de hoofdsom in rekening.

Reageer op dit artikel