nieuws

Bouwfonds introduceert geautomatiseerde beoordelingsmethode hypotheekaanvragen

Archief

Bouwfonds Hypotheken zegt als eerste geldverstrekker een geautomatiseerde beoordelingsmethode te hanteren voor kredietrisico’s van kandidaat-hypotheekgevers.

Met de introductie van Credit Score zoals de methode is genoemd, zegt het Bouwfonds de dienstverlening aan het intermediair “substantieel” te vergroten, onder meer door de snelheid van offreren, en de verbeterde kwaliteit van de kredietbeslissingen.
Op basis van aanvraaggegevens, waaronder BKR-toetsing en taxatierapport, en alle overige informatie (o.m. betalingsgedrag) wordt van de aspirant-hypotheekgever het potentiële kredietrisico vastgesteld. Een goede graadmeter daarbij is de scorecard, een reeks van statistische analyses van goede, slechte en afgewezen kredietdossiers.
Bouwfonds Hypotheken zegt ruim twee jaar aan de ontwikkeling van de kredietbeoordelingsmethode te hebben gewerkt. Daartoe zijn onder meer werkbezoeken gebracht aan buitenlandse hypotheekbanken en is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat slechts 10% van de hypotheekaanvragen ten onrechte wordt afgewezen bij toepassing van Credit Score. Afgewezen kredieten worden zonodig nog eens doorgelicht door een senior-kredietadviseur.
De kredietbeoordelingsmethode wordt gebruikt in samenhang met het Hypotheken Data Netwerk. Standaard-aanvragen worden geautomatiseerd getoetst en bij een positieve beoordeling wordt binnen het half uur een hypotheekofferte verstrekt aan de tussenpersoon.

Reageer op dit artikel