nieuws

Bouwfonds heeft weer hybride hypotheek

Archief

Bouwfonds heeft het onlangs vereenvoudigde hypotheekassortiment uitgebreid met de Hybride Hypotheek. Bij dit product is het mogelijk de rente voor het spaargedeelte los te koppelen van de hypotheekrente.

Naast de combinatie van sparen en beleggen kent dit product voor het spaargedeelte geen koppeling van spaar- en leningrente. Voor de hypotheekrente kan worden gekozen uit renteperiodes tot en met 10 jaar; de spaarrente varieert van 1 t/m 20 jaar vast. Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Binnen de gekoppelde levensverzekering (Reaal) wordt zowel gespaard als belegd; beleggen kan in negen fondsen van SNS Bank en twee fondsen van ABN Amro. Switchen van sparen naar beleggen en vice versa is mogelijk op de renteherzieningsdatum van de verzekering.
Aan de hypotheek wordt de Hybride Verzekering of de Hybride Verzekering Extra verbonden. Bij de eerste variant is de rentevergoeding over de polis gelijk aan de hypotheekrente; bij de tweede variant is dat niet het geval. De te ontvangen rente op de rekening is daar gelijk aan het (arrangements)toptarief voor niet-gegarandeerde geldleningen. Dat varieert bij een rentevaste periode van 20 jaar momenteel van 5,05% tot 5,4%.
Het spaargedeelte wordt opgebouwd op een Hypotheekrenterekening, waarvan het tegoed maximaal de contante waarde bedraagt van het doelkapitaal. Wordt het tegoed hoger dan het bedrag dat nodig is voor aflossing, dan wordt het meerdere belegd in het SNS Euro Liquiditeitenfonds. Indien gewenst kan de klant voor een ander fonds kiezen.
Onder de negen SNS-fondsen waarin kan worden belegd, zijn twee garantiefondsen. Wordt de investeringspremie volledig in één van deze fondsen belegd, dan krijgt de klant een minimaal eindkapitaal gegarandeerd gebaseerd op 3% brutofondsrendement.
Tot september had Bouwfonds twee hybride hypotheken: de Onbezorgd Wonen Hypotheek en de Beleggings Spaar Hypotheek. Die producten zijn gesneuveld bij de herindeling van het productaanbod en nu vervangen door de Hybride Hypotheek, die een flexibeler spaargedeelte heeft.
De eerste 25 tussenpersonen die een Hybride Hypotheek sluiten, krijgen van Bouwfonds een gratis vliegles aangeboden in een helikopter én een vliegtuig.

Reageer op dit artikel