nieuws

Bossche rechter buigt zich over arbeidsvoorwaarden ING

Archief

De rechtbank in Den Bosch buigt zich momenteel over de vraag of de groep van 750 ING-medewerkers die op 1 april overgaat naar Astron, bij hun nieuwe werkgever recht heeft op precies dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Eind vorig jaar bereikten ING, Astron en de vakbonden overeenstemming over de voorwaarden waaronder de overgang van de afdeling Documentbeheer naar Astron werd geregeld. “Een akkoord met een gouden randje”, volgens een van de vakbondsonderhandelaars destijds.
Maar daar dachten ruim tweehonderd ING’ers toch anders over. Zij verwachten er jaarlijks duizenden euro’s op achteruit te gaan, onder andere vanwege het ontbreken van een winstdelingsregeling en een kortingsregeling op hypotheken en verzekeringen en een slechtere pensioenregeling met hogere premies.
De ING-medewerkers verenigden zich in het personeelscollectief DockING en schakelden advocaat Simon Tan in. Hij wees ING in een gesprek op een passage in het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat werknemers bij het uitbesteden van werk bij hun nieuwe werkgever recht houden op dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Maar dat gesprek leidde niet tot een oplossing. ING blijft op het standpunt staan dat een eenmalige compensatieregeling voldoende moet zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren van het betrokken personeel.Bovendien bestaat er verschil van mening over de definities van arbeidsvoorwaarden en faciliteiten.
Op 16 februari diende de zaak in kort geding bij de rechtbank in Den Bosch. Begin maart wordt een uitspraak verwacht.

Reageer op dit artikel