nieuws

Bos tegen maximering boeterente

Archief

Minister Bos (Financiën) is geen voorstander van het maximeren van de te betalen boeterente bij vervroegde aflossing van een hypotheek, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld.

“Er bestaat dan in ons land een reëel gevaar voor verslechtering van de markt”, meent Bos. Gevaren zijn onder meer dat geldgevers hogere rentes zullen gaan berekenen en dat mensen eerder voor variabele hypotheekrente zullen kiezen. “Vooral hogere inkomens zullen profiteren van verruimde mogelijkheden voor vervroegde aflossing, omdat ze over het algemeen meer aflossingscapaciteit hebben.” Bos denkt ook dat de keuze voor de klant beperkter zal worden.
Bos uit zijn bedenkingen in een brief aan de Tweede Kamer over het witboek hypothecaire financieringen van de Europese Commissie, waarop de lidstaten kunnen reageren. De commissie wil met de plannen die in het witboek worden ontvouwen, de concurrentie op de hypotheekmarkt vergroten en drempels voor grensoverschrijdende hypotheekverstrekking wegnemen. Dat moet gebeuren door ingrepen – middels een nieuwe Europese richtlijn voor hypothecair krediet – op vier terreinen: naast de boeterente zijn dat precontractuele informatie, eenduidige berekening van kostenpercentages en verantwoorde verstrekking.
Volgens de minister blijven in het voorstel van de Europese Commissie enkele drempels voor internationalisering van de hypotheekmarkt overeind, zoals uitwinning, landregistratie en kredietregistratie.

Reageer op dit artikel