nieuws

Borst wil proef met arrangementen van ‘voorkeursaanbieders’

Archief

Minister Borst wil nog deze zomer advies over de mogelijkheid dat ziekenfondsen een korting op de (nominale) premie geven aan verzekerden die gebruik maken van preffered-provider-arrangementen.

In het SER-advies over de ‘stelselwijziging ziektekosten’ – dat rond de jaarwisseling verscheen – wordt de mogelijkheid van preferred- provider-arrangementen voorgesteld. Volgens het advies moeten zorgverzekeraars in het nieuwe stelsel hun verzekerden kunnen vragen om uitsluitend gebruik te maken van zorgaanbieders met wie een overeenkomst voor bepaalde zorg is gesloten. Wie hiervan geen gebruik wil maken, betaalt meer (nominale) premie.
Vooruitlopend op het nieuwe stelsel wil Borst van het College voor zorgverzekeringen (Cvz) weten wat die er van vindt om ziekenfondsen alvast te laten experimenteren met genoemde mogelijkheid. Het gaat er daarbij niet alleen om dat de verzekeraar een selectie van zorgverleners biedt, maar vooral dat hij met die zorgverleners een eigen invulling aan de dekking geeft. Bij het experiment denkt Borst aan bepaalde dekkingen. Zorgverzekeraars Nederland heeft voorgesteld te beginnen met fysiotherapie, zittend ziekenvervoer en hulpmiddelen. Deze dekkingen zouden dan niet langer onder de verplichte verzekering moeten vallen, opdat de ziekenfondsen verzekeraars zelf de vergoedingen kunnen regelen.

Reageer op dit artikel