nieuws

Borst wil AWBZ moderniseren

Archief

Minister Borst wil voor de zomer met een plan komen om de AWBZ te moderniseren.

Het is de bedoeling van Borst dat wordt bekeken welke zorg in de AWBZ moet blijven en of het met het oog op de vergrijzing nodig is aan de AWBZ dekkingen toe te voegen. Ook wil zij twee experimenten starten waarbij voor onderdelen van AWBZ-zorg en ziekenfondszorg het financiële schot tussen deze zorgcompartimenten wegvalt. In de Tweede Kamer is Borst hierover aan de jas getrokken. Het Kamerlid Dankers (CDA) sprak de vrees uit, dat de experimenten een aanzet zijn om het systeem van drie compartimenten (AWBZ, verplichte en – daarmee synchroon lopende – particuliere verzekering, en aanvullende verzekering) te verlaten. Dankers herinnerde Borst er aan dat het 3-compartimenten-systeem in het regeeraccoord is vastgelegd.
Borst: “In het verloop van bedoelde experimenten kan een aanleiding worden gevonden om tot wezenlijke keuzes te komen. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, kun je ziekten vaak niet opdelen in AWBZ- en ZFW-ziekten. Wanneer schotten zouden moeten wegvallen, dan ligt ook uit het oogpunt van financiering, één ongedeelde verzekering meer voor de hand.”

Reageer op dit artikel