nieuws

Borst vindt nieuwe Aegon-polis overbodig

Archief

Minister Borst twijfelt er aan af of Aegon de in ‘Aemergo’ beloofde dekking voor orgaantransplantaties in de VS kan waarmaken.

Borst zet vraagtekens bij Aemergo’s dekking voor orgaantransplantaties, omdat het daarbij moet gaan om een orgaan dat binnen de VS beschikbaar komt. In de polis staat namelijk, dat er geen dekking is voor: ,,orgaanverwerving, orgaantransplantatie of enige andere medische dienstverlening buiten de VS”. Borst, in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP): ,,Als het gaat om de orgaantransplantaties is het de vraag of praktisch gezien deze zorg in Amerika ook daadwerkelijk geleverd kan worden, omdat het maar zeer de vraag is of Nederlandse patiënten op de Amerikaanse wachtlijst geplaatst kunnen worden (red: met wachtlijst is hier bedoeld de wachtlijst voor de beschikbaarheid van een orgaan). Ook in de polisvoorwaarden zelf wordt overigens aangegeven dat de Amerikaanse regelgeving inzake de beschikbaarhied van de donororganen van toepassing is.”
De vraag of Borst iets wil of kan ondernemen tegen de polis, beantwoordt zij aldus: ,,Het uitbrengen van de nieuwe polis van Aegon is een ondernemersbeslissing. Blijkbaar schat Aegon in dat er voor dit product een voldoende grote markt is. Het is niet aan mij in deze beslissing te treden. Op grond van de Europese schaderichtlijnen staat het mij bovendien niet vrij om in te grijpen in acceptatievoorwaarden of de dekking van een particuliere (ziektekosten)verzekering.” Wachtlijsten
Borst is van mening dat het afsluiten van een dergelijke polis niet noodzakelijk is, aangezien in Nederland deze zorg beschikbaar is en toegankelijk voor de patiënt die daar op is aangewezen. “Ik heb geen indicaties dat voor behandeling van levensbedreigende ziekten de wachtlijsten zodanig lang zijn dat hiermee de kans op volledige genezing in gevaar komt. Patiënten met levensbedreigende ziekten, bijvoorbeeld een acuut hartfalen of acuut hartinfarct, worden in ons land direct dan wel binnen maximaal 24 uur behandeld. De behandeling van de overige patiënten wordt gepland. Daarbij krijgen urgente levensbedreigende ziekten vanzelfsprekend de hoogste prioriteit. Daarbij kan de ontwikkeling van de ziekte het op enig moment noodzakelijk maken een patiënt alsnog acuut te behandelen.”
‘Niet nodig,
Minister Borst denkt niet dat dit soort polissen bijdraagt aan een groeiende tweedeling, ,,aangezien de zorgvormen die in deze polis wordt aangeboden in Nederland beschikbaar zijn en deel uitmaken van het ziekenfondspakket en de particuliere verzekeringen, zodat een aanvullende verzekering bij Aegon niet nodig is”.
Zij maakt hierbij wel de kanttekening dat – hetgeen inmiddels op Prinsjesdag duidelijk is geworden – ,,de aanbodcapaciteit in de ziekenhuissector structureel verhoogd dient worden”.

Reageer op dit artikel