nieuws

Borst verwacht stijging van particuliere premies met 7,5%

Archief

Minister Borst houdt er rekening mee dat de particuliere ziektekostenpremies volgend jaar met 7,5% zullen stijgen.

Borst gaat er vanuit, dat een premieverhoging van 5% nodig zal zijn om de kostenstijgingen in de gezondheidszorg op te vangen en dat ongeveer 2,5% nodig is om de tegenvallers over de afgelopen jaren te compenseren. De minister gaat er hierbij van uit dat dit jaar de premies met 10,7% werden verhoogd. Dit blijkt uit de Zorgnota 2000 (het document heette voorheen Jaaroverzicht Zorg).
Walter Annard, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, kan geen antwoord geven op de vraag of de percentages stroken met de verwachtingen en waarnemingen van de koepelorganisatie. “Zorgverzekeraars Nederland geeft de verzekeraars geen premieadvies en komt ook niet met een berekening.” De koepelorganisatie heeft de waarschuwingen van directeur-generaal Kist van de NMa kennelijk goed in de oren geknoopt (zie het artikel op deze pagina). Verzekeraars zelf zeggen nog aan het rekenen te zijn.
Prognoses
Volgens de Zorgnota 2000 stegen de kosten dit jaar fiks ten opzichte van vorig jaar. De totale uitgaven op particuliere polissen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) exclusief de eigen betalingen van verzekerden, stegen dit jaar van / 9,49 mld naar f 10,21 mld. In 2000 zal het om ongeveer f 10,63 mld gaan. Het exploitatietekort bedroeg in 1998 f 237 mln en zal dit jaar naar schatting / 110 mln zijn. Voor 2000 wordt, een positief resultaat verwacht van f 96 mln. Bij deze ramingen wordt uitgegaan van genoemde premieverhogingen. Bij de prognoses heeft Borst geen rekening gehouden met extra kosten die verband houden met het millennium en met de invoering van de euro.

Reageer op dit artikel