nieuws

Borst tevreden over regres-convenant

Archief

Minister Borst is tevreden over het convenant AWBZ-regres: 97% van de (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars neemt deel.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren verhalen sinds medio 1999 AWBZ-kosten op aansprakelijke daders, c.q. hun verzekeraars van algemene- en auto-aansprakelijkheid. Omdat individueel regres duur is, zijn de verzekeraars vorig jaar een collectieve afkoopregeling – tot eind 2002 – overeengekomen.
Minister Borst heeft de Tweede Kamer gezegd dat zij tevreden is over het deelnemerspercentage en dat het er naar uitziet dat de afkoopsommen die voor (de 2e helft van) 1999 en voor 2000 zijn vastgesteld, sporen met de opbrengsten. De afkoopsom voor 1999 bedroeg f 15 mln terwijl via het convenant voor ruim f 14,5 mln regres is genomen. Voor 2000 bedraagt de afkoopsom f 30 mln. Borst gaat er van uit, dat voor 2001 en 2002 bedragen zullen worden afgesproken van f 45 mln respectievelijk f 60 mln.

Reageer op dit artikel