nieuws

Borgtochtprovisie NHG omhoog

Archief

De borgtochtprovisie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar omhoog van 0,40% tot 0,45% van de hypotheeksom

“De verhoging is noodzakelijk door de toename van het aantal gedwongen verkopen met verlies in 2007.” De kostengrens blijft voor het eerst sinds jaren gelijk: € 265.000. “De kostengrens is vooralsnog gehandhaafd in afwachting van een gezamenlijke visie van het ministerie van VROM en VNG op de doelgroep van NHG”, verklaart het Waarborgfonds Eigen Woningen. In de nieuwe voorwaarden is verder een verplichte fraudetoets opgenomen voor alle aanvragers en een aanscherping van de eisen aan het taxatierapport.

Reageer op dit artikel