nieuws

Borgstelling voor uitvoering ziektewet in eigen beheer

Archief

De Nationale Borg-Maatschappij (ING) heeft een specifieke borgstelling ontwikkeld voor werkgevers die de ziektewet in eigen beheer willen uitvoeren.

De toestemming voor eigen beheer wordt gegeven door de bedrijfsvereniging als de aanvrager een garantie of borgtocht als zekerheidsstelling kan overleggen.
De Nationale Borg (ING Groep) heeft in 1994 de netto winst met 37% zien stijgen tot f 6,9 (5,1) mln.
De maatschappij omvat drie soorten activiteiten: garanties en borgtochten (tegen provisie); verzekering van geldfraude en geldvervoer; inkomende herverzekering van bovengenoemde twee categorieën en van kredietverzekeringen.
Herverzekering
Het resultaat van het herverzekeringsbedrijf was voor het eerst sinds een aantal jaren weer positief. De maatschappij maakt echter geen cijfers bekend per activiteit.
Het eigen vermogen steeg tot f 71,2 (68,7) mln.
De Nationale Borg doet sinds 1 januari 1994 de inkomende herverzekering van borgtochten en kredietverzekeringen geheel voor eigen rekening. Daarom is de tekencapaciteit verlaagd. Door deze wijziging daalde het bruto inkomen aan premie en provisie tot f 56,4 (62,8) mln en steeg het netto inkomen tot f 32,7 (30,4) mln, aldus de maatschappij.
Het premie-inkomen uit geldverzekeringen steeg met bijna 8% en het provisie-inkomen uit borgtochten en garanties groeide met ruim 15%.
De beleggingsopbrengsten beliepen f 9,1 (8,7) mln.
Door het aantrekken van de economie steeg de vraag naar borgtochten en garanties ten behoeve van bouwondernemingen en fabrikanten en leveranciers van kapitaalgoederen.
Door betere beveiliging van bankfilialen richten overvallers zich nu meer op middenstanders in detailhandel en horeca. Bij deze doelgroep is de vraag naar geldverzekeringen dan ook toegenomen, meldt de Nationale Borg.

Reageer op dit artikel