nieuws

Bonusloze polis van Aegon moet ook meegroeien met verzekerde

Archief

Met vier nieuwe beleggingsverzekeringen zonder bonusprovisie wil Aegon klanten per 1 januari volledige duidelijkheid geven over kosten en opbrengsten. Meer flexibiliteit moet bovendien leiden tot minder voortijdige afkoop. “Er is een andere behoefte ontstaan bij de consument en daaraan moeten verzekeraars zich gewoon aanpassen”, vindt directeur Intermediair Henk de Jong.

Gedurfd wil hij het niet noemen dat Aegon als eerste verzekeraar de bonusprovisie op nieuwe producten afschaft. "Als je kijkt naar de discussie die er is over transparantie en de kosten van beleggingsverzekeringen, zou ik het eerder gedurfd noemen als verzekeraars de bonusprovisie in stand houden."
Aegon is meer dan een jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de nieuwe verzekeringen. "We waren al voor het rapport-De Ruiter aan het kijken naar mogelijkheden om onze beleggingsverzekeringen transparanter te maken." De ophef over de kosten was niet eens de belangrijkste aanleiding om het aanbod onder de loep te nemen; dat waren de eerdere aanpassingen in spaarkasproducten. "Als je toch al met productverbeteringen bezig bent, waarom zou je die dan niet ook gaan toepassen op beleggingsverzekeringen? Bovendien is het ons beleid om periodiek te kijken naar mogelijke verbeteringen in onze verzekeringsproducten. Dat doen we nu steeds nadrukkelijker, want een polis kan gewoon niet meer dertig jaar lang voldoen aan het profiel van de klant."
Inrekenen
Volgens De Jong is het niet meer van deze tijd om de (advies-)kosten aan het begin van de looptijd ten laste van de polis te laten komen. "De verzekeringsindustrie heeft ooit polissen op de markt gebracht met in het achterhoofd een looptijd van dertig jaar. Maar veel verzekerden kopen een polis voortijdig af. Er is dus een andere behoefte van de klant ontstaan waar verzekeraars zich gewoon aan moeten aanpassen. En daarnaast speelt uiteraard de discussie over de teleurstelling over de beleggingsopbrengsten en de lage afkoopwaarden. Wij zijn daarom ten eerste gaan kijken hoe zo'n product eruit zou moeten zien om dat te voorkomen."
Belangrijkste doelstelling was de nieuwe verzekeringen zodanig op te bouwen dat de waarde op de einddatum sterk zou verbeteren. "Onze nieuwe beleggingsproducten moeten direct kunnen concurreren met vergelijkbare bancaire producten." Aegon rekent geen eerste kosten meer; die zijn vervangen door 27 basispunten (0,27%) die over het beleggingstegoed worden gehanteerd en jaarlijks bij de klant in rekening worden gebracht. Daardoor is volgens De Jong de tussentijdse afkoopwaarde sterk verbeterd. Daarnaast gaat Aegon werken met een nieuwe sterftetabel waardoor de overlijdensrisicotarieven zijn aangescherpt.
Voor het bepalen van de beheerkosten is De Jong uitgaande van het benodigde rendement, gaan terugrekenen welke kosten nog kunnen worden ingerekend in het product. "Als wij efficiënter gaan produceren, en dat kan door onnodige royementen en onnatuurlijk verval terug te dringen, kunnen wij veel minder kosten in rekeningen brengen."
Opleidingen
De hoogte van de provisie kan de adviseur zelf variëren: maximaal 3% afsluitprovisie en 3% doorlopende provisie. "Maar de bonusprovisie is volledig verdwenen. Kiest een tussenpersoon voor de variant met 0% afsluit- en 9% doorlopende provisie, dan is het dus in zijn belang dat de polis niet wordt afgekocht."
Het voordeel van andere beheerkosten, verlaging van de provisie en het afschaffen van de bonus rekent Aegon één op één door aan de klant. "Wij hoeven geen winst te halen uit het afschaffen van de bonusprovisie. Het gaat ons, denk ik, alleen maar meer kosten."
Op een alternatief voor de bonus hoeft het intermediair niet te rekenen, zegt De Jong: "We gaan geen administratievergoeding of iets dergelijks betalen. Als je iets anders in de plaats gaat geven, al zijn het Nutsen, Snickers en Marsen, keer je toch een bonus uit. Wij gaan investeren in de kwaliteit van het advies: in het voorjaar beginnen we met opleidingen voor het intermediair. Die worden waarschijnlijk gratis en zijn gericht op het verbeteren van de kennis en de adviesvaardigheden: we gaan onder meer in op hoe je een CRM-tool effectief inzet. Daarmee denken we iets te kunnen doen aan het herstel van het vertrouwen in de verzekeringsmarkt."
De Jong erkent het gevaar dat de nieuwe Aegon-polissen door het intermediair nauwelijks zullen worden aangeboden. "Maar uiteindelijk verkoop je een polis toch voor de consument? Het hangt volledig af van de keuze van de tussenpersoon: kiest hij voor de portemonnee van de klant of voor die van zichzelf?"
Geen huisarts
Hoewel De Jong een rotsvast vertrouwen heeft in tussenpersonen – "Ik ben nog steeds onder de druk van de kwaliteit van het intermediair en van de bereidheid om die te verhogen"- vindt hij dat de klant zelf de volledige verantwoordelijkheid moet dragen voor de producten die hij afneemt. "Een verzekerde moet zelf de consequenties van zijn keuzes kunnen doorzien. Hij moet zelfstandig kunnen kiezen voor een bepaalde verzekering; die moet een ander niet voor hem uitzoeken. Een tussenpersoon is geen huisarts."
De nieuwe producten bieden een gegarandeerd rendement van 3,6%, mits minimaal de laatste tien jaar voor de einddatum wordt belegd in het Aegon Rente Fund of het Aegon Mix Fund. "De klant kan zelf kiezen of hij die garantie wil en moet dus bewust nadenken over wat zijn wensen zijn."
De producten gaan 'Aegon Verzekeren&Beleggen' heten. "We hebben expres voor een eenvoudige naam gekozen. Dit zegt precies wat het doet." De vier nieuwe beleggingsverzekeringen worden geïntroduceerd naast een bancair lijfrenteproduct, dat voor komend voorjaar op de rol staat. De producten komen in de plaats van vier bestaande levensloopproducten.

Reageer op dit artikel