nieuws

Bonden vragen bij Achmea een loonsverhoging van 4%

Archief

Een loonsverhoging van 4% per 1 april. Dat is een van de uitgangspunten van de samenwerkende vakorganisaties (BBV, Dienstenbond CNV, FNV Bondgenoten en De Unie) bij de deze week gestarte onderhandelingen over een nieuwe cao bij Achmea.

“Bij de totstandkoming van de eerste Achmea-cao is er veel aandacht besteed aan allerlei arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op tijd”, memoreert bestuurder Dirk Kramer van De Unie. Hij wijst op o.m. de keuze in de lengte van de werkweek, sabbatical leave en zorgverlof. “In de komende cao willen we meer nadruk leggen op geld”, stelt hij. Daarom willen de bonden een verhoging van de loonlijn en een winstdelingsregeling voor alle werknemers.
Werkdruk
De bonden constateren dat de invoering van de 36-urige werkweek niet tot nauwelijks gepaard is gegaan met een herbezetting. “Vanwege de daaropvolgende personeelsreducties voortkomend uit Terra Nova/Top Fit is de werkdruk tot een onaanvaardbaar niveau gestegen. Dit heeft mede geleid tot een zeer hoog ziekteverzuim.”
De bonden pleiten voor een concreet plan van aanpak om de negatieve consequenties van werkdruk terug te dringen. Dit plan van aanpak zou gebaseerd moeten zijn op het rapport en de aanbevelingen van het onderzoeksbureau Sant.

Reageer op dit artikel