nieuws

Bol van Goudse waarschuwt voor ‘Britse toestanden’ in Nederland

Archief

De positie van het Britse onafhankelijk intermediair is verslechterd, kleine levenmaatschappijen kunnen het hoofd niet boven water houden en verzekeraars worden geconfronteerd met hoge kosten, mede als gevolg van de Financial Services Act. Drs C.A. Bol van de Goudse waarschuwt de Nederlandse markt voor ‘absurde Britse toestanden’.

Terwijl in ons land de discussie zich toespitst op de aanscherping van bevoegdheden van de Verzekeringskamer ter bescherming van de consument, is de pensioen- en verzekeringsbranche in het Britse Koninkrijk enige jaren geleden opgeschrikt door de invoering van de Financial Services Act. Omdat de markt in Engeland de kans van zelfregulering niet heeft opgepakt, heeft de politiek samen met de consumentenorganisaties ervoor gezorgd, dat in 1986 deze wet werd ingevoerd met als doel een vergaande consumentenbescherming. De regels en voorschriften waar financiële adviseurs zich aan moeten houden, gaan verder dan menig pensioen en assurantie-adviseur ooit had durven vermoeden.
Tijdens een lunchbijeenkomst van het Haags Verzekerings Centrum deed drs C.H. Bol, lid van de raad van bestuur van de Goudse, voor zo’n dertig geïnteresseerden zijn ervaringen op de Britse markt uit de doeken. “Goudse verzekeringen is in Engeland geconfronteerd met absurde, draconische toestanden op de verzekeringsmarkt. Het aantal leven-tussenpersonen is er gehalveerd, het aantal maatschappijen loopt terug en de kosten van het toezicht zijn schrikbarend hoog.”
De Goudse is op de Britse verzekeringsmarkt aanwezig via Endsleigh Insurance services, een keten van 135 verzekeringswinkels met in totaal 1100 medewerkers. De keten is volgens Bol jaarlijks goed voor een provisie-inkomen van 60 miljoen pond. Endsleigh heeft een dertigtal schadevolmachten en treedt voor levensverzekeraar en mede-aandeelhouder Friends Provident op als gebonden agent.
Strenge eisen
De Financial Services Act heeft als doel de consumentenbelangen te beschermen. Polishouders van produkten met een beleggings- en spaarelement – dus ook pensioenverzekeringen en levenprodukten – weten zich door de wet beschermd. Een van de regels uit de wet is dat de klant ervan verzekerd moet zijn, dat hem geen verzekering wordt verkocht die hem niet past. Elke verzekering wordt aan deze best advice-regel getoetst. Maatschappijen worden verplicht zogenaamde compliance officers aan te stellen, functionarissen die een dagtaak hebben aan het beoordelen van opleidingen, dossiers, polissen etc.
“Ambtelijke instanties hebben het recht achteraf polissen te toetsen. Je ziet hierbij zeer vreemde afwegingen. Een polis kan geroyeerd worden als men vindt, dat het niet de ‘best verkochte’ polis is. Maar wat is een best advice in de praktijk? De beste service? Het beste rendement? De beste polisvoorwaarden?” vraagt Bol zich af. “Voor de tussenpersoon heeft dit best advice zelfs betrekking op de verzekeraar met wie zaken wordt gedaan. Dat gaat heel ver.”
Minder tussenpersonen
De strenge regels die de wetgeving stelt en de enorme boetes die staan op overtreding, hebben heel wat Britse tussenpersonen de das om gedaan. “Om alle kosten van onder meer compliance officers en best advice-eisen te kunnen dragen, zijn veel tussenpersonen als gebonden agent overgestapt naar grote Engelse levenmaatschappijen. De kleinere maatschappijen zagen zo hun distributiekanaal wegvallen en konden alleen nog maar hun prijzen verhogen. Bij de invoering van de wet zijn ook de maximum provisies losgelaten. Uiteindelijk hebben velen het niet overleefd”, aldus Bol.
De puur Hollandse verzekeraar werd aan de andere kant van de Noordzee zelf ook geconfronteerd met de strenge regels. “Deze zomer hebben we ons de vraag gesteld of wij op deze manier nog verder wilden in Levenbemiddeling op de Britse markt. Ook wij hebben dicht bij boetes gezeten. Wat is de invloed op de schademarkt? Hoe gaat het met de assurantiebemiddeling in zijn geheel? Allemaal vragen die het er voor ons niet leuker op maakten. We hebben dan ook gezegd: stoppen! Tachtig medewerkers zijn met de hele levenportefeuille overgestapt naar mede-aandeelhouder Friends Provident.”
Contraproductief
Uiteindelijk vraagt Bol zich af of de Britse wetgeving wel zo goed is geweest voor de consument: minder onafhankelijke adviseurs en hogere premies. “Mijns inziens is het een te ver doorgeschoten systeem, dat contraproductief werkt. Gelukkig is de kwaliteit van het assurantie-advies in Nederland hoog bij zowel het intermediair als de loondienstagent. Ook de wetgeving gaat hier gelukkig niet zo ver. Aan het normatieve toezicht plus de zelfregulering is de markt in Groot-Brittannië helaas nog niet toe.”
Tot slot waarschuwt Bol echter ook in Nederland voor ongewenste ontwikkelingen in de wetgeving: “De politiek moet een kader creëren waarbinnen de bedrijfstak zichzelf reguleert. Dit om uitwassen te voorkomen. Hiertoe moet er volgens mij wel meer intensief overleg plaatsvinden met de overheid en de consumentenbond door zowel het Verbond als de standsorganisaties. Je moet uiteindelijk altijd waakzaam zijn.”
Bol: “De strenge Financial Services Act was voor ons een reden om uit de Britse Levenmarkt te stappen”

Reageer op dit artikel