nieuws

Boekhoudkundig winst voor Sun Alliance

Archief

Levensverzekeraar Sun Alliance heeft voor het eerst sinds zijn start in ons land in 1990 een positief nettoresultaat gekoekt. Daarvoor was wel een boekhoudkundige wijziging nodig.

Het resultaat van de technische rekening levensverzekering kwam in 1997 iets negatiever uit: f -2,7 (-2,6) mln. Na belastingen bleef een resultaat van f -1,9 (-2,3) mln.
Sun Alliance is echter overgegaan op een andere manier van het activeren van acquisitiekosten. Afsluitprovisie van premiebetalende posten wordt voortaan over vijf jaar afgeschreven in plaats van in één keer. Sun Alliance heeft dit jaar een deel van het voorheen te veel genomen verlies als winst opgenomen. De eenmalige meevaller van f 5,8 mln, zorgt uiteindelijk voor het positieve resultaat van f 3,4 mln. De winst is aan de reserves toegevoegd.
Het brutopremie-inkomen van Sun Alliance Leven verdubbelde vorig jaar tot f 49,8 (24,7) mln. De koopsomproductie schoot omhoog van f 12,7 mln naar f 31,3 mln. Het periodieke premie-inkomen kwam uit op f 18,5 (12,0) mln. Sun Alliance verkoopt vrijwel alleen maar universal-lifeverzekeringen.
De stijging van de bedrijfskosten tot f 10,1 (7,5) mln, wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestegen post afsluitprovisie: f 5,2 (3,1) mln. Bij Sun Alliance Leven werken zo’n 25 medewerkers.

Reageer op dit artikel