nieuws

Boekhandel wordt gewezen op ‘eigen’ verzekeringspakket

Archief

De branche-organisatie Service- en Adviesbureau voor de Boekhandel in Den Haag heeft haar leden gewezen op de mogelijkheid tot het sluiten van een op de branche afgestemd verzekeringspakket dat is ontwikkeld door de Haagse tussenpersoon Verkennis Assurantiën.

De toenemende schadelast door brand en inbraak heeft brandverzekeraars ertoe gebracht de premies voor bedrijfsmatige brandverzekeringen (fors) te verhogen.
Geconfronteerd met deze premieverhogingen heeft het Service- en Adviesbureau voor de Boekhandel de leden geadviseerd bestaande elders lopende verzekeringen op te zeggen en over te gaan op het verzekeringspakket van de branche-organisatie, waarvoor tussenpersoon Verkennis als (enige) assurantiebemiddelaar optreedt.
“De premies die door Verkennis worden berekend zijn in de regel lager dan de premies die de boekwinkels voorheen betaalden. Sinds 1988 zijn deze premies niet meer gewijzigd. Bovendien is het verzekeringspakket exact toegesneden op de risico’s van de boekhandels”, aldus de branche-organisatie in haar maandbulletin.
Volgens het service- en adviesbureau wordt dit pakket door een groeiend aantal boekverkopers afgenomen. Bij de vereniging zijn 700 van de 1.500 boekwinkels in ons land aangesloten. De andere standsorganisatie is de Koninklijke Vereniging Belangen Boekhandel in Amsterdam.

Reageer op dit artikel