nieuws

Boekestein (Nuts) legt zich neer bij ontslag

Archief

Voormalig Nuts-directeur Arnold Boekestein legt zich neer bij zijn ontslag. Over het waarom hiervan wil hij niets zeggen.

Boekesteins collega Hans Buitenhuis is wel in beroep gegaan tegen de voor beiden negatieve uitspraak in kort geding medio februari. Eind deze maand komt deze zaak voor het Haags gerechtshof.
Buitenhuis en Boekestein werden in januari op staande voet ontslagen. Zij worden door Nuts Ohra Beheer verantwoordelijk gehouden voor slechte resultaten bij Nuts in 1998.
Noorderkroon
Voor Nuts Ohra is er geen belemmering meer om het bemiddelingsbedrijf Noorderkroon over te nemen. De centrale ondernemingsraad van Nuts Ohra Beheer (NOB) vond dat op grond van de jongste resultaten van het concern, een dergelijke overname te riskant zou zijn.
De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof vond dat de financiële positie NOB zodanig is “dat zij alleszins ruimte laat voor bedoelde verwerving”. Hoewel de ondernemingsraad nadrukkelijk in het ongelijk werd gesteld, kreeg de COR op één punt erkenning. De Ondernemingskamer vond dat bestuurder Huesmann geen goede invulling gaf aan hetgeen wordt beoogd met de medezeggenschap in onderneming. Huesmann had zelf aangegeven dat er vaak sprake was van een monoloog zijnerzijds. Volgens de Ondernemingskamer is het voeren van zinvol overleg “in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ondernemer”.

Reageer op dit artikel