nieuws

Bodemprocedure moet afspraken over provisies ‘legaliseren’

Archief

Verzekeraars en tussenpersonenorganisaties verenigd in het overlegorgaan Cupo starten een bodemprocedure indien minister Wijers (economische zaken), mede namens zijn collega Zalm (financiën), negatief beslist op hun bezwaarschrift tegen het verbod op het maken van provisie-afspraken in het schadebedrijf.

De Cupo, waarbij het Verbond van Verzekeraars en de NVA en NBvA zijn aangesloten, voelt zich gesterkt door de uitspraak van president mr C. de Gooijer van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, die het verbod op provisiemaximering in het schadebedrijf heeft opgeschort tot ten minste twee maanden na het afhandelen van het bezwaarschrift door de minister(s).
Verzekeraars en standsorganisaties verwachten, dat het verbieden van provisie-afspraken kostenverhogend zal werken voor verzekeraars, mede daardoor de positie van het onafhankelijk intermediair zal aantasten, en voor buitenlandse verzekeraars de toegang tot de Nederlandse markt zal bemoeilijken.
De ministers Wijers en Zalm daarentegen verwachten dat de concurrentiewerking in de verzekeringsmarkt borg staat voor gelijkblijvende provisies en het handhaven van het intermediair als distributiekanaal.
Over de zijlijn
Het aanspannen van een kort geding bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven was volgens de Cupo noodzakelijk omdat het verbod op provisiemaximering deze week automatisch van kracht dreigde te worden.
“Voorkomen moest worden dat in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure de verzekeraars en tussenpersonenorganisaties over de zijlijn zouden worden ingehaald”, zegt een woordvoerder van de Cupo.
Volgens haar rekenen verzekeraars en NVA en NBvA erop dat de afwijzing door ministers Wijers en Zalm snel zal afkomen. De daarna te starten bodemprocedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zou wel eens een jaar kunnen gaan duren. “We verwachten veel van die inhoudelijke toetsing door neutrale rechters. En wellicht dat de opschorting van het verbod op provisiemaximering van kracht blijft tot na het afronden van die bodemprocedure. Wat er dan gebeurt? We hopen uiteraard dat het van uitstel tot afstel komt.”
Volgens de Cupo is er nadrukkelijk overwogen een (extern) onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de afschaffing van provisie-afspraken. “De contacten waren al gelegd. Uiteindelijk is er toch vanaf gezien uit vrees dat de resultaten als niet betrouwbaar zouden worden gekenmerkt. Op ons verzoek aan het ministerie van economische zaken om gezamenlijk zo’n onderzoek te laten houden, is niet ingegaan. Wijers vindt dat niet aan de orde”, aldus de Cupo.

Reageer op dit artikel