nieuws

Bmi beïnvloedt vaak alleen in extreme gevallen risicopremie

Archief

De werkwijze van Nationale-Nederlanden, die onlangs de body mass index (bmi) introduceerde als premiebepalende factor bij overlijdensrisicoverzekeringen, wordt voorlopig alleen gedeeld door Erasmus en – bij keuringen – Legal & General. Veel andere maatschappijen berekenen wel de bmi, maar wegen die alleen in extreme gevallen mee.

NN differentieert sinds eind vorige maand de overlijdensrisicopremies op basis van rookgedrag en gewicht, hoewel de ING-dochter lange tijd vond dat niet-roken nauwelijks controleerbaar is. “Gezond leven moet worden beloond”, vindt NN nu.
Legal & General zegt overigens al een jaar met de bmi te werken bij zijn Preferred Life-risicotarief. Het gewicht is daar één van de factoren die de premie bepalen. Legal laat de bmi echter altijd vaststellen door een arts, dus er gaat altijd een medische keuring aan het sluiten van de polis vooraf. Daarin zit het grote verschil met NN, dat de keuringsgrens heeft gesteld op _ 300.000. “Bij ons wordt al in de offerte rekening gehouden met het rookgedrag, lengte en gewicht en dus niet pas bij de gezondheidsverklaring of medische keuring.”
Andere aanbieders
Hoewel NN als eerste expliciet de bmi heeft benoemd als premiebepalende factor, blijken andere maatschappijen al langer de verhouding tussen lengte en gewicht te berekenen. Daarvan hanteert Erasmus als enige zonder medische keuring een tariefkorting voor mensen met een acceptabele bmi.
Interpolis hanteert alleen een toeslag voor extreem overgewicht. Een goede bmi belonen vindt manager marktmanagement Particulieren René Voets voorbarig: “De laatste jaren is er een verschuiving gaande van het gemiddelde gewicht in ons land, dus de grenzen van wat wel en geen gezonde bmi is, moeten aangepast worden. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat een licht overgewicht juist een risicoverlagende factor is.” Interpolis kijkt veel kritischer naar ondergewicht. “Wij denken eraan om bij een bepaald ondergewicht extra premie te gaan berekenen. Uit onze eigen statistieken blijkt dat dat een veel groter risico oplevert.
Ook Klaverblad en Cardif rekenen een toeslag voor aanvragers met een extreem afwijkende bmi; Aegon en T@F vragen op hun aanvraagformulier eveneens naar lengte en gewicht, maar vertalen een goede score niet direct in een lagere premie.
Rokers
Aegon zegt overigens nu ook na te denken over het invoeren van niet-rokerstarieven. Fortis ASR is daar ook mee bezig: “Mede op grond van marktontwikkelingen en onze concurrentiepositie bezien wij welke gezondheidsaspecten zich lenen voor premiedifferentiatie, zonder al te zeer afbreuk te doen aan het solidariteitsprincipe.”
Premie daalt
De gemiddelde premie van overlijdensrisicoverzekeringen is in ons land de laatste vijf jaar met 17,4% gedaald, concludeert MoneyView uit een onderzoek naar deze deelmarkt. Toch kunnen de premies nog verder omlaag: het onderzoeksbureau constateert dat de premies in het Verenigd Koninkrijk nog 47% lager zijn. “Wel zijn de verschillen tussen de hoogste en de laagste premie daar groter: 366%, terwijl dat verschil in ons land 89% is.” MoneyView voorspelt de komende jaren meer premiedifferentiatie op basis van leefstijlkarakteristieken.
[KADER]
Veel mensen te dik
De bmi wordt berekend door het gewicht te delen door het kwadraat van de lichaamslengte. Is het resultaat groter dan 25, dan is er sprake van overgewicht. Dat is het geval bij 40% van de vrouwen en meer dan 50% van de mannen, blijkt uit CBS-cijfers. Komt de bmi boven de dertig uit, dan luidt de diagnose ‘obesitas’ oftewel vetzucht. Daarvan heeft 13% van de vrouwen en bijna 10% van de mannen last. De sterftekans blijkt in dat geval 50% tot 150% groter.

Reageer op dit artikel