nieuws

Bloemers zet pakketpolis voor horeca op het menu

Archief

Bloemers Assuradeuren heeft een pakketpolis ontwikkeld voor hotels, restaurants en cafés met speciaal op de horeca toegeschreven dekkingsvormen. Wat dacht u bijvoorbeeld van dekking voor schade aan gebouwen door uitstromende drank…?

Bloemers Assuradeuren is een bekende speler in de horeca-markt. Ruim eenderde van de portefeuille wordt gevormd door risico’s uit deze ‘genotsindustrie’. Zowel bij verzekerden als bij het met Bloemers samenwerkende intermediair bestond behoefte aan een pakketpolis. Onder meer Amev Interlloyd heeft een soortgelijk pakket voor de horeca in het assortiment. Andere verzekeraars bieden vaak niet meer dan een samenraapsel van bestaande dekkingen onder het mom van een pakketpolis, weet Bloemers.
De zogeheten ‘Cocktailpolis’ kent daarentegen een aantal bijzondere dekkingen. Zo kan de polishouder zich onder meer verzekeren tegen omzetderving door beroving, door afgelasting van evenementen of door uitval van frisdrank- of biertapinstallaties. Daarnaast is bijvoorbeeld tijdelijk gehuurde beeld-, geluids- en biertapapparatuur meeverzekerd tijdens bijzondere evenementen (denk aan het EK).
De ondernemer kan met de cocktailpolis van Bloemers zijn eigen ‘cocktail’ samenstellen uit een aanbod van negen dekkingssecties: gebouwen, bedrijfsuitrusting, bedrijfsschade, inboedel, geldverzekering, computer- en betaalapparatuur, lichtreclame, glas en bedrijfsaansprakelijkheid. De eerste drie dekkingen vormen de basis van de pakketpolis: de overige dekkingen kunnen slechts worden meeverzekerd indien minimaal één van de basisdekkingen zijn verzekerd. Indien er twee van de basissecties zijn verzekerd, zal bij iedere volgende sectie die onder de cocktailpolis wordt meeverzekerd een pakketkorting worden verleend van 7,5% over de totale brutojaarpremie. Bovendien kent de pakketpolis een no-claimkorting van 10% per jaar en zijn kwartaal- of halfjaarbetalingen mogelijk zonder toeslag.
Slechte risico’s
Volgens Enrico Bianchi, senior-acceptant bij Bloemers, zijn horecarisico’s niet per definitie slecht te noemen. “Het is zeer zeker een interessante markt. Wij beperken ons daarbij tot de betere risico’s. Grofweg komt dat neer op ondernemingen met ‘normale’ sluitingstijden. Disco’s laten we liever aan ons voorbijgaan. Bovendien inspecteren we zelf voordat er geaccepteerd wordt.”
Ter introductie van het nieuwe pakketproduct hebben relaties van Bloemers onlangs een originele cocktailshaker ontvangen, vergezeld van een als ‘Menu d’Assurance’ vormgegeven productbeschrijving.
Risicodrager van de cocktailpolis is Nassau Verzekering Maatschappij, de eigen risicodrager van de Bloemers Nassau Groep. In de loop van dit jaar zal de naam Bloemers assuradeuren waarschijnlijk in zijn geheel verdwijnen. Het assuradeurenbedrijf werkt op dit moment nog maar met slechts één volmacht: van Nassau Verzekering.
De cocktailpolis biedt ook dekking bij uitval van biertapinstallaties.

Reageer op dit artikel