nieuws

BLG Hypotheken profiteert van groei oversluitingen

Archief

De productiegroei van BLG Hypotheken (SNS Reaal) is vorig jaar opnieuw beïnvloed door een groter aantal oversluitingen. De geldgever hield gelijke tred met de landelijk stijging tot 40% (30%) van de markt.

De omzet van BLG Hypotheken nam vorig jaar toe met 15% naar f 1,4 (1,2) mld. Deze stijging bleef achter bij het landelijk gemiddelde. “De daling van de productie via arrangementen is hier debet aan”, stelt de directie in haar jaarverslag. BLG verstrekt ook hypotheken via dochter Holland Woningfinanciering en verzekeraar NOG (nu: Hooge Huys).
Recordomzet
De productie van de eigen organisatie liep parallel met de groei van de markt. “De maand december kende een recordomzet van f 206 mln aan gepasseerde akten, die zonder vertraging kon worden verwerkt.” Begin dit jaar had het bouwfonds f 300 mln uitstaan aan geaccepteerde, maar niet verwerkte hypotheekoffertes.
De omzet buiten het historisch oudste werkgebied Limburg, zoals in Noord-Brabant verliep goed, aldus BLG. In de Randstad verliep de uitbreiding van het aantal assurantiekantoren moeizamer dan verwacht. “Via een zwaarder accent op samenwerking met landelijke hypotheekadviesketens zal worden getracht om het contact met de markt te verstevigen.”
Spaarhypotheken
Het aandeel spaarhypotheken in de nieuwe omzet daalde van 69% naar 42%; het aandeel aflossingsvrije leningen nam toe tot 45%. BLG constateert dat vaker wordt gekozen voor een tweejarige startrente met rentebedenktijd: 42% (32%). De hypotheekportefeuille nam per saldo toe naar bijna f 5,6 (5,0) mld. Hiervan is 51% onder garantie (NHG) verstrekt.
De bedrijfskosten groeiden met een kwart naar f 14,4 (11,5) mln, waarvan f 1,6 mln aan personeelskosten. Het fonds voor algemene bankrisico’s beliep eind vorig jaar f 22 mln. De brutowinst steeg naar f 55,1 (48,8) mln. De nettowinst kwam uit op f 41,0 (36,5) mln. BLG had vorig jaar 107 (102) medewerkers in dienst.

Reageer op dit artikel