nieuws

BLG Hypotheken boekt nieuwe produktie van f 573 mln

Archief

Met een produktie van f 573 mln aan hypotheken boekte BLG Hypotheken, onderdeel van SNS Groep, een nieuw record. De portefeuille steeg daardoor naar f 4.008 (3.884) mln.

De groei in het aantal hypotheekaanvragen (+8%) was mede het gevolg van het grote aantal oversluitingen. Landelijk beliep het aandeel oversluitingen 41% van alle nieuwe woninghypotheken. “Deze tendens was ook in onze portefeuille waarneembaar en betekende een vergrote kans op uitstroom van onze portefeuille.”
Hoewel de groei van de portefeuille – per saldo f 124 (148) mln – in lijn is gebleven met vorige jaren, aldus BLG Hypotheken, wordt nagegaan welke maatregelen nodig zijn om tot een duidelijker behoud van bestaande posten te komen. In 1994 kwamen voor f 449 (378) mln aan hypotheken te vervallen.
Aantal leningen
In totaal 7.222 hypothecaire leningen passeerden voor een bedrag van in totaal f 573 (526) mln, waaronder vervolgleningen en subsidiehypotheken. Het aantal gegarandeerde leningen nam af tot 25% van de totale produktie. Het aantal spaarhypotheken beliep 55%. Het totaal aantal leningen groeide naar 62.990 (62.308).
De tien jaar vaste rente was favoriet: bij 40% van de leningen werd voor deze rentevaste termijn gekozen. Door tijdsdruk en de complexiteit van regelgeving kleven aan de Nationale Hypotheek Garantie nog enkele onduidelijkheden vindt BLG Hypotheken. “De eerste ervaringen zijn niet zonder meer positief”, aldus het bouwfonds.
Het resultaat voor belastingen van BLG Hypotheken steeg naar f 32,6 (31,8) mln. De netto winst bedroeg f 25,4 (24,2) mln. Het aantal medewerkers beliep 76 (72).

Reageer op dit artikel