nieuws

Blad ‘Pensioen actief’ van Hooge Huys

Archief

Hooge Huys Verzekeringen is gestart met de uitgave van het maandblad ‘Pensioen actief’.

De uitgave is bestemd voor het intermediair en wordt gratis verspreid.
Het als eerste verschijnend oktobernummer, bevat artikelen over de onderwerpen: regeeraccoord en miljoenennota; flexibilisering van pensioenen; Brede Herwaardering II; gouden handdrukken sociaalrechtelijk bezien, met rekenvoorbeelden.

Reageer op dit artikel