nieuws

Black Box

Archief

De discussie rond de uitbreiding dan wel aanscherping van het toezicht van de Verzekeringskamer heeft nog lang zijn hoogtepunt niet bereikt

Met het toezichtsvraagstuk staat bovendien het onderwerp rating van maatschappijen weer volop in de belangstelling. De twee meest toonaangevende bureaus op dit terrein zijn het Amerikaanse Standard & Poor en Moody. Wereldwijd werken er op verzekeringsgebied bij S&P zo’n 90 mensen met de belangrijkste vestigingen in Londen, New York en Melbourne. Op basis van gegevens van de maatschappij – ook vertrouwelijke informatie – en een speciaal ontwikkeld model krijgt een onderneming een ‘gezondheidsverklaring’. Is de klant -tussenpersoon of consument- in de praktijk nu beter af met een maatschappij met een rating? In deze tijd waarin de jaarverslaggeving voor een leek alleen maar ingewikkelder wordt en de grondslagen gevarieerder, is het maar de vraag of een extra ‘beoordeling’ van een maatschappij licht in de duisternis schept. Zeker de maatschappijen die reeds een goede rating hebben, koketteren ermee. Je kunt geen krant meer openslaan of congres bezoeken of de ratings passeren de revue. Een dergelijk reclamemaken voor een rapportcijfer hebben we eerder gezien bij de solvabiliteitsmarges, die na de Vie d’Or-zaak ineens extra in de belangstelling stonden. Hoewel doorgaans meer waarde kan worden gehecht aan een solvabiliteitspercentage dan aan een rating, kan ook deze ‘verdienste’ als verkoopmiddel worden ingezet. Dit neemt uiteraard niet weg, dat we blij moeten zijn met een goede solvabiliteit. Waar het om gaat is de vraag wat al die getallen en etiketjes betekenen. Wanneer is een maatschappij gezond, wanneer ben je verzekerd van de juiste service en in welke situatie kun je terugvallen op goed management dat het bedrijf leidt met visie voor de toekomst? Dergelijke subjectieve maatstaven voor een verzekeraar zijn naast de financiële positie net zo belangrijk, maar voor een rating-commissie een stuk moeilijker te meten. ING controller P. Lock sprak onlangs op een verzekeringscongres in Rotterdam zelfs over de ‘rating black box voor verzekeraars’. Met de verzwaring van het Nederlandse toezicht zullen we hopelijk nooit zover gaan als onze Britse overburen. Daar staat de wetgeving het adequaat functioneren van de markt en uiteindelijk de belangen van de consument in de weg. Een goed rating-systeem zou misschien een bijdrage kunnen leveren in de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak. Het betreft hier momenteel echter vooral een bedrijfseconomisch instrument dat zijn werk doet op de aandelenbeurzen. De vraag is maar of het gemiddelde assurantiekantoor er in de praktijk iets aan heeft als zelfs de techneuten het al bijna niet meer kunnen volgen. Het verkoopt natuurlijk wel lekker. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel