nieuws

BKR-oplossing voor leasebeleggers

Archief

De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de VEB zijn verheugd dat het Bureau Krediet Registratie (BKR) een oplossing heeft gevonden voor de negatieve BKR-registratie van aandelenleasebeleggers. De oplossing houdt in dat beleggers die gebruik maken van de Duisenberg-Regeling, verlost zullen zijn van een negatieve registratie bij het BKR. 

In het kort houdt de regeling in dat de BKR-notering van ‘Eegaleasers’ wier restschuld onder de Duisenberg-Regeling kwijtgescholden wordt, volledig geschrapt zal worden. Voor de overige aandelenleasebeleggers die gebruik maken van de Duisenberg-Regeling of Depotlease-regeling geldt dat de negatieve BKR-notering verwijderd zal worden als die het gevolg is van een niet-betaalde restschuld na het aflopen van een aandelenleasecontract. Als de BKR-notering echter het gevolg is van het niet of te laat betalen van de reguliere maandtermijnen tijdens de looptijd van het aandelenleasecontract, dan zal de notering gehandhaafd blijven.

Reageer op dit artikel