nieuws

BKR onderzoekt positieve registratie hypotheken

Archief

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is ‘in’ voor samenwerking met partners in privacy-gevoelige informatie. Onder meer wordt met het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) nagedacht over de opzet van een registratiesysteem voor alle hypotheken.

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van een positieve vermelding van (woning)hypotheken in ons land. Het BKR zegt daarvan principieel voorstander te zijn. “Positieve registratie geeft een vollediger beeld van de kredietpositie van een cliënt. Een negatief systeem werkt stigmatiserend”, stelt de directie, bestaande uit drs. Joop Lobstein en Wouter Slob. Zij hebben een ‘blauwdruk’ voor een positief registratiesysteem op tafel gelegd bij het CHF, dat evenwel verdeeld zou hebben gereageerd. Onder meer zouden hypotheekverstrekkers niet overtuigd zijn van de noodzaak van een apart registratiesysteem. In de eerstvolgende bijeenkomst met het BKR in augustus komt het plan opnieuw aan de orde.
Curaçao
Het BKR verricht verder een haalbaarheidsstudie naar de opzet van een centraal kredietregistratiesysteem op Curaçao. Verkennende gesprekken zijn dit voorjaar gevoerd en een delegatie is al op het eiland geweest voor nader onderzoek, vertelt een woordvoerder. “De kans is groot dat daar een registratiesysteem als dat van ons kan worden opgezet, zijn het met andere kredietlimieten en coderingen.”
Verder is het BKR in gesprek met branche-organisaties met privacy-gevoelige informatie over samenwerking. Het BKR zou zich willen belasten met het beheer en onderhoud van hun databasesbestanden. “Concrete kandidaten zijn er nog niet”, aldus de woordvoerder.
Binnen de Europese organisatie Accis werkt het BKR samen met veertien kredietinformatiebureaus die gezamenlijk werken aan de opzet van een netwerk voor uitwisseling van gegevens. De opzet daarvan wordt bemoeilijkt door verschillen in kredietregistratie. In België, Frankrijk en Spanje wordt gewerkt met een negatief registratiesysteem. Op individuele basis heeft het BKR een samenwerking met zusterorganisaties in Duitsland en België. Nu is daar het Italiaanse kredietinformatiebureau Crif bij gekomen. Volgende kandidaat is het Oostenrijkse kredietinformatiebureau dat een vergelijkbaar registratiesysteem hanteert.
Leen- en losgedrag
Kredietverstrekkers met vragen over het leen- en losgedrag van consumenten raadpleegden de database van het BKR vorig jaar 12,2 (10,7) miljoen keer op betalingsachterstanden. Dat is een stijging van bijna 14%. “Deze toename liep parallel met de groei in consumptief krediet”, aldus de directie. Het aantal keren dat het Belgische kredietinformatiebureau werd gecheckt, steeg naar 5.584; het bestand van de Duitse zusterorganisatie werd 5.403 keer geraadpleegd.
Het gemiddelde tarief voor krediettoetsingen daalde tot f 1,01 (1,18), onder meer door efficiënter werken en een hogere toetsingsfrequentie. Voor dit jaar is het tarief vastgesteld op f 1,10 per krediettoetsing.
Het aantal verzoeken om eigen kredietgegevens in te zien, nam vorig jaar toe met ruim 21% naar 33.352 (27.521). Het aantal consumenten dat wilde weten welke geldgevers de laatste twaalf maanden zijn kredietgevens had geraadpleegd (recht van protocol), steeg licht naar 264 (256).
Grenzen verhoogd
Het aantal BKR-deelnemers groeide per saldo met tien naar 243. Zij registreren hun kredieten in guldens en/of euro’s. Eind vorig jaar waren gegevens van bijna 5,5 (5,0) miljoen lopende kredieten geregistreerd, afkomstig van 5,4 (5,2) miljoen kredietnemers.
Begin volgende maand worden de registratiegrenzen van consumptief krediet verhoogd: voor termijnkrediet gaat de grens naar f 250.000 (was f 150.000) en voor doorlopend krediet naar f 150.000 (was f 100.000). Creditcards en winkelpassen worden voortaan geregistreerd met een maximum kredietlimiet van f 150.000. Vorig jaar werd tevens besloten tot een positieve registratie van rekening-courantkrediet en kredietfaciliteiten op de betaalrekening en niet louter kredieten of betaalrekeningen met betalingsachterstanden.
Doorlopend krediet blijft populair
Van de lopende kredietcontracten geregistreerd door het BKR bestaat meer dan een derde uit revolverend (=doorlopend) krediet. De onderverdeling is als volgt:
doorlopend) krediet 39% (40%)persoonlijke lening 12% (13%)winkelpas 16% (16%)creditcard 13% (13%)huurkoop/afbetaling 8% (7%)postorderkrediet 7% (7%)overige kredieten 5% (4%)Resultaten
De bedrijfsopbrengst van het BKR beliep vorig jaar f 17,1 (16,3) mln. Na aftrek van f 1,6 (1,4) mln aan registratievergoedingen resteerde een omzet van f 15,5 (14,9) mln. De kosten namen toe naar f 15,7 (15,2) mln. De nettowinst beliep f 0,1 (0) mln. Het aantal full-time medewerkers steeg naar 76 (75). Staafdiagram Jaar 1994 1995 1996 1997 1998 Toetsingen 8.565 8.856 9.768 10.699 12.158 Kredietnemers 4.727 4.835 4.945 5.171 5.404 Kredieten 4.377 4.456 4.598 4.980 5.491 (aantallen x 1.000)
VIS-toets 37% hoger
Het aantal toetsingen van het Verificatie Informatie Systeem (VIS) steeg met 37%(!) naar bijna 1,4 (1,0) miljoen. Het VIS- systeem wordt op ruim 8.500 locaties geraadpleegd door met name geldgevers, maar sinds vorig jaar ook door het overige bedrijfsleven en de overheid. “Deze laatste groep gebruikers heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de groei van VIS”, aldus de directie. Het aantal geregistreerde documenten steeg met 39% tot bijna 4,2 (3,0) miljoen uit 168 (168) landen. Daaronder was meer dan driekwart aan paspoorten. Instellingen die bij het BKR zijn aangesloten op het VIS kunnen sinds kort hier ook rijbewijzen verifiëren in het register van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Het registratiesysteem bevat nu ook de nummers van ongeldige rijbewijzen.

Reageer op dit artikel