nieuws

BKR moet beter toezien op juiste en volledige gegevensregistratie

Archief

Volgens de Registratiekamer moet het Bureau Krediet Registratie Tiel (BKR) er voor zorgen dat de geregistreerde gegevens meer dan nu het geval is juist en volledig zijn. Hiervoor is een nieuw stelsel van toezicht en controle vereist. De Registratiekamer trekt deze conclusie uit een oriënterend onderzoek naar de werkzaamheden van het BKR.

Om de gegevens van kredietregistratie te beschermen moet het BKR de bestaande regeling voor het opvragen van gegevens uitbreiden met nadere waarborgen. Deelnemers die de voorschriften niet naleven moeten bovendien met duidelijke sancties worden bestreden. PLT = Het BKR heeft een zware wettelijke verplichting erop toe te zien dat de financiële gegevens die zij in haar registratie vastlegt en aan haar deelnemers zoals banken, kredietinstellingen en postorderbedrijven verstrekt, juist en volledig zijn.
Het BKR voert een kredietregistratie van 4,8 mln personen. Gezien de omvang acht de Registratiekamer een onderzoek naar de wettelijke voorwaarden voor privacybescherming van belang. Onjuiste of onvolledige gegevens of een onbevoegd gebruik van gegevens kunnen bovendien voor de betrokken personen aanzienlijke gevolgen hebben.
De registratiekamer erkent dat het BKR grote zorg besteedt aan de bescherming van de persoonsgegevens, maar voegt eraan toe dat het huidige stelsel van procedures, controle en toezicht nog niet aan de hoge eisen van de Wet persoonlijkheidsregistratie voldoet. De Registratiekamer is bereid met het BKR over verbeteringen in de procedures te overleggen.

Reageer op dit artikel