nieuws

Bipar dient klacht in over Belgische ‘Wabb’

Archief

Het Bipar, internationale overkoepelende organisatie van assurantiebemiddelaars, heeft bij de Europese Commissie officieel een klacht ingediend tegen de Wet Cauwenberghs (de Belgische Wabb).

Het in Brussel gevestigde Bipar laat tot uitdrukking komen dat de klacht op aandringen van Nederlandse bemiddelaars (lees: NVA en NBvA) tot stand is gekomen. De organisatie stelt dat de nieuwe wet zware verplichtingen legt op niet-Belgische tussenpersonen en een belemmering betekent op het vlak van de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie. “Het staat op gespannen voet met het Verdrag van Rome”, aldus het Bipar.
Inschrijvingseis
Voorts onderschrijft het Bipar volledig het eerder door de Europese Commissie ingenomen standpunt dat de verplichting van inschrijving in een nationaal register niet hoeft te gelden voor buitenlandse assurantietussenpersonen die al een wettelijke toelating in hun thuisland hebben.
Onverzekerbare garantie
De nieuwe Belgische ‘Wabb’ heeft daarnaast een ander specifiek probleem opgeroepen. Als tussenpersonen een risico onderbrengen bij een in België gevestigde verzekeraar, is het een vanzelfsprekende zaak dat die verzekeraar ervoor instaat dat zijn producten voldoen aan de wettelijke normen. Echter, als een tussenpersoon, of het nu een Belgische is of andere Europese bemiddelaar, een risico onderbrengt bij een verzekeraar die vanuit een andere lidstaat opereert, moet die tussenpersoon zelf instaan voor de ‘wettigheid’.
“Tussenpersonen kunnen voor dit additionele risico nergens een aansprakelijkheidsdekking vinden. Daarom betekent dit een hindernis om gebruik te maken van de mogelijkheden die de vrije EU-markt voor verzekeringen zou moeten bieden.”

Reageer op dit artikel