nieuws

Bindend advies naar f 100.000

Archief

Het klachteninstituut Kifid heeft het plafond van bindend advies voor het intermediair verlaagd van _ 150.000 naar _ 100.000. Voor aanbieders is de grens verhoogd van _ 150.000 tot _ 250.000.

Verder is hoger beroep mogelijk voor claims vanaf _ 25.000. De grenzen waren maandenlang een strijdpunt tussen Kifid en de intermediaire organisaties, die nu melden dat zij hun leden zullen voorstellen collectief in te stemmen met het bindende karakter van een Kifid-uitspraak. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft positief gereageerd op de wijzigingen.

Reageer op dit artikel