nieuws

‘Bijzonder hoogleraar mag niet zijn broodheer dienen’

Archief

De Stichting Verzekeringswetenschap, in het leven geroepen door belangenorganisaties in het verzekeringsbedrijf, heeft prof. dr A. Oosenbrug (34) met ingang van 1 maart 1995 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met deze functie vervult Oosenbrug de vacature van prof. G.W. de Wit die in september 1994 met emeritaat is gegaan.

Oosenbrug doet de job voor drie dagen per week. Prof. dr L.A.A. van den Berghe (verzekeringstechniek) en Oosenbrug (bedrijfseconomie) bezetten samen de gehele bijzondere leerstoel verzekeringseconomie.
De nieuwe hoogleraar geeft al twee dagen per week college op een andere bijzondere leerstoel: verslaggevings- en waarderingsvraagstukken van verzekeringsondernemingen. Voor die leerstoel is hij benoemd door de Stichting Moret Fonds van het gelijknamige accountantsconcern.
Bijzonder hoogleraren hebben een arbeidscontract met de instelling (stichting) die de bijzondere leerstoel financiert. Zo’n instelling heeft daarnaast een contract met de betrokken universiteit die de bijzondere leerstoel heeft ingesteld.
Men zou kunnen denken dat deze of gene bijzonder hoogleraar meer de belangen dient van de financier dan die van de wetenschap.
“In principe doe je onafhankelijk je wetenschappelijk werk. Er is toezicht van de universiteit en als je je broodheer dient, is de universiteit daarmee niet gelukkig”, aldus Oosenbrug. “Als voor de buitenwacht duidelijk is dat een bijzonder hoogleraar pleit voor belangen van zijn financier, staat hij al snel voor schut en is er ook een formele basis om in te grijpen”.
Het is volgens hem ook een kwestie van persoonlijkheid. “Zo zit ìk niet in elkaar”.
Als een financierende instelling ‘haar’ buitengewoon hoogleraar kwijt wil, omdat deze leerstellingen verkondigt die de instelling niet welgevallig zijn, kan deze de wetenschapper toch niet uitrangeren, zegt Oosenbrug. “De universiteit zal de instelling aan het contract houden. En als de instelling het arbeidscontract met de hoogleraar op de tocht zet, is er altijd nog de rechter”.
Oosenbrug zit nu op twee bijzondere leerstoelen, maar daarmee kun je volgens hem niet zeggen dat hij twee petten op heeft. “Dat klinkt of je twee tegengestelde belangen behartigt. In feite doe ik nu twee elkaar aanvullende zaken. Ik heb nu een breder werkgebied”.
Oosenbrug is nu nog directeur bij Interlloyd Leven (Fortis Amev). In verband met zijn nieuwe benoeming zal hij daar binnenkort afscheid nemen.

Reageer op dit artikel