nieuws

Bijsluiter moet op internet

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat verzekeraars en hypotheekverstrekkers voor hun (complexe) producten een financiële bijsluiter via internet ter beschikking stellen. Verder moet het document tijdig voor het sluiten van het product aan de klant worden overhandigd.

De AFM beveelt voorts aan om de bijsluiter te vereenvoudigen: minder onderwerpen, eenvoudiger taalgebruik en een grafische risico-indicator. Bij die risico-indicator wordt een vereenvoudigde weergave van het rendement opgenomen en het totaalbedrag van alle productkosten. Naar verwachting neemt het ministerie van Financiën de aanbevelingen op in de geplande regelgeving rondom de Wet Financiële Dienstverlening.
Op een eerste test heeft 90% van de consumenten positief gereageerd, stelt de AFM. De respondenten gaven aan dat de vernieuwde bijsluiter een redelijk goed tot zeer goed beeld geeft van de risico’s, kosten en rendementen van een ingewikkeld financieel product.

Reageer op dit artikel