nieuws

Bijna f 900 mln vrijval van bedrijfspaargelden

Archief

Vorig jaar zijn de eerste gelden uit bij banken lopende bedrijfspaarregelingen vrijgekomen, los van deblokkering. Het ging in totaal om f 888 mln, nog geen 40% van het in 1994 – het debuutjaar van bedrijfssparen – ingelegde geld.

Het totale tegoed op bedrijfsspaarrekeningen – bij banken, dus zonder levensverzekeraars – nam in 1998 met 20% toe tot ruim f 14 miljard. Het aantal rekeningen groeide met 10% toe tot ruim vier miljoen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De deelnemende werknemers legden vorig jaar via hun werkgever voor zo’n f 4,7 (4,6) mld aan nieuwe spaargelden in bij de banken. Het volume gedeblokkeerde spaargelden – onder meer voor de aankoop van de woning of premies voor een levensverzekering – daalde fors tot f 1,8 (2,3) mld. Daarnaast kwam voor bijna f 900 mln aan bedrijfsspaargeld vrij.
Populair
Het totale spaartegoed bedroeg op 31 december f 14.053 (11.692) mln. Daarvan is voor f 9,5 (8,1) mld gestort op spaarloonrekeningen, voor f 4,4 (3,4) mld op premiespaarrekeningen, en voor f f 0,2 (0,2) mld op winstdelings- en aandelenoptieregelingen. De spaarloonregeling is derhalve de meest populaire vorm van bedrijfssparen: tweederde van de gelden staat op spaarloonrekeningen.
Vorig jaar zijn via werkgevers 376.000 (475.000) nieuwe bedrijfsspaarrekeningen geopend bij banken. Het totale aantal bedrijfsspaarrekeningen komt daarmee op ruim vier miljoen. Het meest populair is zoals gezegd de spaarloonrekening met bijna 2,9 mln rekeningen, tegen 1,1 mln premiespaarrekeningen. Het aantal winstdelings- en aandelenoptieregelingen daalde verder tot 68.000 (79.000).
Bedrijfssparen bij banken 1994 1995 1996 1997 1998 Tegoed op 1 januari – 2.271 6.081 9.134 11.758 bruto-inleg 4.520 4.163 4.607 4.679 deblokkering 863 1.339 2.306 1.797 vrijgekomen – – – 888 rente 153 229 257 300 tegoed op 31 december 2.271 6.081 9.134 11.692 14.053 w.v. spaarloon 3.655 6.013 8.072 9.455 premiesparen 2.225 2.914 3.407 4.390 winstdeling/ 201 207 214 209 aandelenoptie aantal rekeningen 1.944 2.727 3.215 3.690 4.066 wv. spaarloon 1.720 2.230 2.641 2.887 premiesparen 873 901 970 1.111 winstdeling/ 133 84 79 68 aandelenoptie

Reageer op dit artikel