nieuws

Bijna f 170 miljard in beleggingsfondsen

Archief

Vorig jaar is het belegd vermogen van beleggingsfondsen – inclusief aan verzekeringen gekoppelde fondsen – gestegen tot f 170 (149) miljard. De instroom van ‘nieuw’ geld was f 8,9 mld.

De aandelenfondsen zijn volgens de onderzoekers Iris Research (dochter Rabobank) het best vertegenwoordigd. Met een belegd vermogen van f 74,6 (60,8) mld nemen zij 44% (41%) van de beleggingsfondsenmarkt voor hun rekening. Van de groei (f 13,8 mld) was f 6,0 mld afkomstig uit nieuwe inleg.
Het marktaandeel van vastrentende fondsen daalde tot 32% (35%). Er stroomde f 0,6 mld aan geld weg, waardoor het belegd vermogen op f 54 mld uit is gekomen. De vastgoedfondsen dikten aan tot f 23 (21) mld: een marktaandeel van 13% (14%). De markt voor gemengde fondsen groeide fors tot f 14,7 (11,7) mld.
Er stroomde voor f 2,1 mld aan nieuw geld in de mixfondsen, die nu een aandeel van 9% (8%) hebben. De onderzoekers vermoeden dat veel premies van koopsompolissen en hypotheken in mixfondsen worden belegd.
Marktleiders
Robeco is met afstand de marktleider met een aandeel van 37,5% (38,2%). Het belegd vermogen in de Robeco-beleggingsfondsen was eind vorig jaar f 59 (53) mld. Robeco is in alle beleggingscategorieën marktleider.
ABN Amro boekte een groei van 7%, de helft van de marktgroei. Met een belegd vermogen van f 33,7 mld daalde het marktaandeel tot onder de 20%. De ING Groep verstevigde zijn marktpositie van 10,6% naar 11,7%. Het vermogen steeg met 27% tot f 19,9 mld.
De middelgrote partijen als Delta Lloyd, Fortis en Kempen & Co behielden hun marktaandeel of bouwden dat iets uit. De kleinere vermogensbeheerders groeiden harder dan de totale markt.
Institutioneel
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers vrijgegeven over de omvang van de beleggingsportefeuilles van de institutionele beleggers: pensioenfondsen en grote verzekeraars. Gezamenlijk krikten zij hun belegde vermogen vorig op van f 1.026 mld tot f 1.162 mld.
Aan koerswinst werd f 61 mld behaald, waarvan f 41 mld voor rekening van de pensioenfondsen en f 20 mld voor de verzekeraars. Dit komt overeen met de verdeling van de portefeuilles. Inmiddels hebben de institutionele beleggers 39% (34%) van hun gelden in aandelen zitten; bij pensioenfondsen is dat aandeel 41%, bij de grote verzekeraars 36%.

Reageer op dit artikel