nieuws

Bijna 40% intermediair niet open over afspraken

Archief

Een substantieel deel van het intermediair is niet van plan om de klant actief voor te lichten over contractuele afspraken met onder meer verzekeraars. Dit blijkt uit een digitaal onderzoek van Avéro Achmea.

Uit het onderzoek onder ruim 1.200 tussenpersonen (respons: 24%) blijkt dat 38% de klant niet – expliciet – duidelijk te maken hoe het verkoopadvies tot stand is gekomen en welke contractuele afspraken bestaan met verzekeraars en andere financiële dienstverleners. Bijna de helft (47%) zegt de klant daarover wel actief te zullen informeren. Een minderheid (15%) geeft aan voor “een andere oplossing” te kiezen. 
Opvallend is verder dat een kwart van het intermediair nog niet de beschikking heeft over een administratiepakket. Hoe deze kantoren dan wel hun klantgegevens bijhouden, wordt uit het onderzoek niet duidelijk. Van alle tussenpersonen die gegevens van hun klanten vastleggen (96%), doet 40% dit nog volledig schriftelijk. Bij 56% zijn deze klantgegevens digitaal vastgelegd, waaronder: ondertekenen en aanbieden van offerte (93%), mondeling of telefonisch klantcontact (83%), bevestiging gevraagde en doorgegeven mutaties (80%) en formulier met klantgegevens (79%).
De invoering van de Wet Financiële dienstverlening (WFD) is voor bijna een kwart van het intermediair een reden om samenwerking te zoeken met een netwerk-, inkoop-, marketing- of franchiseorganisatie. De helft van de tussenpersonen zegt zelfstandig operationeel te kunnen blijven. Ruim de helft (53%) van de geënquêteerden zegt in bezit te zijn van de juiste diploma’s; 37% geeft aan voor driekwart van de vereiste papieren in huis te hebben. 
 
 

Reageer op dit artikel