nieuws

Bijdragen gemoedsbezwaarden hoeven in 1998 niet omhoog

Archief

Automobilisten die zich wegens gemoedsbezwaren niet tegen wettelijke aansprakelijkheid willen verzekeren, dienen in 1998 – net als dit jaar – voor een vrijstellingsbewijs / 280 te betalen. Voor bromfietsen, motors en landbouwwerktuigen geldt een bedrag van / 95 en voor trekkers met oplegger / 560.

Deze bijdragen worden gestort in het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG), dat is ondergebracht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Uit dit fonds worden schades vergoed die gemoedsbezwaarden niet zelf kunnen betalen, ten einde schadelijders niet de dupe te laten worden van het ontbreken van een WA-verzekering.
Door de sterke daling van de omvang van het FMG was gedurende de afgelopen jaren telkens een forse verhoging van de bijdragen noodzakelijk. “Als gevolg hiervan en van een sterke incidentele stijging van de door het FMG op aansprakelijke gemoedsbezwaarden verhaalde schaden is de omvang van het FMG in 1997 enigszins hersteld”, meldt minister Zalm in de toelichting. Voor de komende jaren zal een verdere stijging van de omvang van het FMG echter noodzakelijk blijven, aldus de bewindsman. “Naar verwachting zal dit voor 1998 gerealiseerd kunnen worden door middel van een handhaving van het niveau van de bijdragen op dat van 1997.”

Reageer op dit artikel