nieuws

Bijdrage Waarborgfonds fors omhoog in 2001

Archief

De bijdrage aan het Waarborgfonds Motorverkeer op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gaat in 2001 fors omhoog.

Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer heeft de jaarlijkse bijdrage voor gekentekende motorvoertuigen vastgesteld op f 17,50, 10% meer dan in het lopende jaar. Deze bijdrage wordt behalve door verzekeraars ook door de Staat (dienstvoertuigen) betaald.
Volgens Waarborgfonds-directeur Frits Blees is de stijging van de jaarlijkse bijdrage het gevolg van de groei van zowel de schadefrequentie als het schadebedrag per gebeurtenis. ,,Meer en hogere schades zorgen ervoor dat er dit jaar zo’n 10% meer moet worden uitgekeerd. Die trend zal zich volgend jaar voortzetten, is onze inschatting. Verder zijn de beheerskosten van de stichting gestegen.” Voor het eerst sinds jaren gaat ook de jaarlijkse bijdrage voor niet-gekentekende motorvoertuigen omhoog: van f 2 naar f 2,50 (+20%). Bijdrage Waarborgfonds 1997 1998 1999 2000 2001 Gekentekend 14,40 14,90 14,90 15,90 17,50 Niet-gekentekend 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 (in f )

Reageer op dit artikel