nieuws

Bijdrage Europese Commissie brengt weersverzekering in zicht

Archief

Omdat de Europese Commissie mogelijk een deel van de financiering voor haar rekening gaat nemen, is de kans op een brede weersverzekering aanzienlijk groter geworden. Dat is de conclusie van een speciale projectgroep van belangenorganisaties die samen met verzekeraars bezig zijn met de voorbereiding van zo’n polis.

Als de Europese Commissie over de brug komt, wil ook de Nederlandse overheid in de buidel tasten, zegt Bas Feijtel, die namens
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) in deze projectgroep zit. “De overheid heeft als voorwaarde gesteld dat de sector zelf met een voorstel komt voor een brede weersverzekering. Dat heeft de voorkeur boven bij elke natuurramp de portemonnee te moeten trekken”, aldus Feijtel.
In de projectgroep voor de nieuwe weersverzekering werken LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Fruittelers Organisatie en de Nederlandse Bond van Boomkwekers samen met verzekeraars als Achmea, AgriVer, OFH en AquaPol. De nieuwe polis richt zich op het verzekeren van alle plantaardige sectoren tegen schade door hevige regenval, hagel, droogte, sneeuw en vorst. De bestaande hagelverzekeringen blijven hier voorlopig buiten. De verwachting is dat deze een combinatie met de slechtweerverzekering gaan vormen.
Premies te hoog
“De nieuwe polis zal vaste premies en vaste uitkeringen kennen, zodat het voor alle verzekerden duidelijk is waarop ze aanspraak kunnen maken. Het probleem van de huidige afzonderlijke slechtweerverzekeringen was vaak dat de premies te hoog waren en het aantal deelnemers te laag, waardoor ze nooit goed van de grond kwamen”, zegt Feijtel. “De oude verzekeringen waren ook vooral gericht op inkomstenderving en dit nieuwe product zal eerder een gedeelte van de kosten gaan dekken.”

Reageer op dit artikel