nieuws

Bij SRK groei in gezinssector vooral dankzij direct-writing

Archief

Vorig jaar steeg bij de SRK-verzekeraars het aantal gezinsrechtsbijstandpolissen fiks. De aanwas werd vooral verkregen via direct-writing en loondienstorganisaties.

Bij de 19 verzekeraars die in SRK-verband rechtsbijstandverzekeringen voeren, steeg in 1998 het aantal gezinsrechtsbijstandverzekeringen met 42% (31%) tot 137.000. Volgens SRK-directeur mr. Simon ten Have is de groei vooral te danken aan de verzekeraars die werken via direct-writing en die werken met een loondienstorganisatie. Zij zijn doelgericht met de gezinsrechtsbijstand bezig geweest en hebben daardoor beter gescoord dan het intermediair. De bijdrage aan de groei loopt uiteen van 20% tot 60%. “Toch heeft het intermediair in de gezinsmarkt goed gescoord”, zegt Ten Have.
Ook bij andere rechtsbijstandverzekeraars is het aantal gezinspolissen goed gegroeid. Ten Have: “Het is nog steeds een groeimarkt. De penetratiegraad ligt rond de 10% en het marktpotentieel rond de 35%”.
Premie-inkomen
De SRK-verzekeraars hadden vorig jaar een premie-inkomen uit de rechtsbijstandbranche van f 81 mln. Dat is 13,2% meer dan in 1997. De stijging was het resultaat van een autonome groei van 17,3% waar tegenover het verlies stond van de portefeuille ter waarde van / 3 mln van Amev Interlloyd. De autonome groei was vooral te danken aan de gezinssector. Het betreffende premie-inkomen steeg van f 24,6 mln naar f 35,2 mln.
In de autosector (inclusief verhaalsservice) steeg het premie-inkomen van f 24,2 mln naar / 25,0 mln. In de bedrijfsrechtsbijstand daalde het premie-inkomen (mede door genoemd portefeuilleverlies) van f 11,5 mln naar f 9,5 mln.
In de ongevallenrechtsbijstand bedroeg het premie-inkomen f 4,3 (4,0) mln, in de avp-verhaalsbijstand was dit f 3,4 (3,2) mln en in de ziekengeldverhaalsbijstand was dit f 3,6 (3,1) mln.
Schades
De schadelast van de SRK-verzekeraars bedroeg / 40,3 (f 34,7) mln. Het ging hierbij om f 29,3 (26,5) mln interne kosten en f 1,0 (8,2) externe (voornamelijk advocaten-)kosten. Volgens Ten Have heeft de toename van advocatenkosten vooral te maken met de toename van gezinspolissen. “Bij de gezinsdekkingen wordt veel gebruik gemaakt van advocatenhulp. Het gaat dan vooral om kwesties in verband met het eigen huis.” Om de advocatenkosten te drukken, startte SRK vorig jaar met gebundelde inkoop van advocatenhulp. SRK verwacht hiervan dit jaar de vruchten te gaan plukken.
Bij SRK werden vorig jaar 41.175 (37.426) zaken aangemeld. Hiervan had 32% betrekking op verkeerszaken, 20% op arbeidsrecht en sociale zekerheid, 15% op letsel, 15% op onroerende zaken en op administratief recht, 14% op contractuele zaken en 4% op diversen.
De SRK-verzekeraars
De volgende negentien verzekeraars zijn bij SRK aangesloten: Aegon, Algemene Zeeuwse, Amev (excl. Amev Interlloyd dat vorig jaar overstapte naar DAS), Axent, Elvia, Geové, De Goudse, Hooge Huys, Juweliers Onderlinge, Koolhaas, Nationale-Nederlanden, Postbank, Proteq, Reaal, RVS, Rialto, Tiel Utrecht, Winterthur, en (sinds begin vorig jaar:) St. Paul.

Reageer op dit artikel