nieuws

Bij Premie-Direct kun je alleen kopen

Archief

Premie-Direct is een nieuwkomer op Internet. Met kreten als ‘de eerste en enige online aanbieder van spaar-, beleggings- en lijfrentepolissen’, ‘u heeft driedubbel premievoordeel’ en ‘bonuspremie’, lokt de tussenpersoon bezoekers. Vergelijken wordt aan andere websites overgelaten. Hier kun je meteen zaken doen, aldus Premie-Direct.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Het gaat hard met de online aanbieders van financiële producten, in diverse soorten en variëteiten verschijnen ze op het web. Premie-Direct is een initiatief van Tomorrow Internetservices, gevestigd in De Rijp.
Premie-Direct kenmerkt zich door géén advies te willen geven, maar direct zaken te willen doen met haar bezoekers. Snel, heel snel beloven ze zelfs. Het uitgangspunt is dat bezoekers toch al weten wat ze willen. Wie zaken doet bij Premie-Direct ontvangt een bonus van 10%. Het risico is ondergebracht bij de Achmea-groep.
“Premie-Direct.nl is van mening dat u zelf uw informatie kunt vergaren (via onze site op internet of via andere informatie-sites). Vaak weet u al wat u wilt. Is uw keuze vooraf al bepaald en moet u alleen nog het juiste spaarplan erbij zoeken. Premie-Direct.nl geeft u die mogelijkheid. Via ons unieke concept! Gewoon online. Anoniem en u bepaalt zelf uw keuze!
De introductie van de site is typerend voor het aanbod. Veel slogans, korte kreten, volop bonussen en weinig uitleg. Alles passend binnen het gekozen concept.
Zure appel
Op de homepage hebben we de keuze uit vijf rubrieken: ‘beleggen’, ‘hypotheek’ (blijkt een hypotheekverzekering te zijn), ‘sparen’, ‘bedrijfssparen’ en ‘lijfrente’.
Als metafoor heeft Premie-Direct gekozen voor een groene (zou het een zure zijn?) appel. Als je op een appel klikt, schiet er een pijl door heen. Er verschijnt ook een klein schermpje met de voordelen van Premie-Direct bij deze spaarvorm. Onderin staat de uitnodiging: klik hier voor een gratis staatslot. Maar het schermpje verdwijnt even snel als het gekomen is als we met de muis in de buurt komen.
De site is enigszins hiërarchisch opgezet. Premie-Direct wil het liefst de wandeling leiden. Op de pagina ‘Sparen’ bijvoorbeeld, moeten we een premie-berekening maken. Alle hyperlinks – ook al staat er een andere rubrieksnaam vermeld of de ‘Terug-button’- brengen eerst het resultaat van de premieberekening. Zelfs als we niks aan het invulscherm hebben gewijzigd. De premie-berekening blijkt voor alle producten vrijwel indentiek. We moeten in ieder geval invullen: geboortedatum, geslacht, begin- en einddatum, de inleg en het gekozen rendement.
De volgende pagina is dus de premie-indicatie. We krijgen niet alleen een ‘online-aanbieding’ maar ook een ‘online-vergelijking’ te zien met andere aanbieders, de hoogste en de laagste. Hun namen staan in kleine lettertjes in een tekstbox vermeld.
Het menu aan de linkerkant van de pagina heeft een consequente opbouw. Het begint na de premieberekening met ‘Deelnemen nú’. Hier kunnen we ons inschrijven voor de gekozen spaarvorm. De betaling verloopt bij voorkeur via een automatische incasso.
Vervolgens een rubriek die algemene uitleg geeft over of ‘Beleggen’, ‘(Bedrijfs-)Sparen’, ‘Hypotheek’ of ‘Lijfrente’. Deze rubriek is ook benaderbaar vanaf de vorige pagina.
Vanaf nu verschijnt de opgeroepen informatie steeds in een nieuw scherm. Soms binnen het bestaande scherm, soms in een nieuw. Verwarrend dus.
In de volgende rubriek kunnen we ons informeren over de ‘Beleggingsfondsen’ die Premie-Direct inzet. In de rubriek ‘Premiedirect.nl’ lezen we over de achtergronden, doelstellingen en het concept van de site. De rubriek ‘Diverse info’ geeft uitgebreidere informatie over financiële zaken.
Tot slot het icoon van het ‘gratis staatslot’. Premie-Direct roept ons op e-mailadressen te sturen, zodat zij argeloze zieltjes kunnen benaderen. Dertig e-mailadressen levert een heel staatslot op, tien eenvijfde lot.
Vertrouwen
Premie-Direct speelt in op een ontwikkeling die zich steeds meer voordoet op Internet; de plaats waar iemand informatie verwerft heeft helemaal niets te maken met de plek waar de transactie uiteindelijk wordt afgesloten. De aanname is dat wel-opgevoede klanten de moeite nemen om naar deze site te gaan, en daar vervolgens zaken te doen.
Zal het zo gaan? En hoe gaat het verder als ik inderdaad een lening aanga? Zie ik met wie ik zaken ga doen? Op het eerste oog lijkt er geen enkele ruimte op de site te zijn gereserveerd voor daadwerkelijke klanten. Of kom ik dan automatisch bij het back-office van één van de verzekeraars terecht?
Een andere ontwikkeling die je voelt aankomen is dat Premie-Direct de gegadigden gaat bundelen in bijvoorbeeld een lenerscollectief. De ontwikkeling die je ook ziet bij Nokdown.nl en Letsbuyit.com.
De vertrouwensvraag lijkt ons een wezenlijke; schreeuw-statements als ‘U heeft driedubbel voordeel en Bonuspremie’ hebben een hoog Beun-de-Haas-gehalte. Het feit dat Premie-Direct alles onderbrengt bij de Achmea-familie wordt bijna verborgen gehouden op de site, dit in tegenstelling tot het staatsloterij-visje dat overal opduikt. Misschien geen gek idee om het eens om te draaien en dat akelige visje te verstoppen.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group te ‘s-Hertogenbosch.
www.premie-direct.nl
Plussen en minnen
+ De premies zijn anoniem en snel opvraagbaar. De vergelijking lijkt aantrekkelijk, al zal je er nooit achter komen wat er nu precies wordt vergeleken.
+ In de rubriek ‘Actualiteiten’, verstopt onder ‘Diverse info’, wordt onder andere het belastingplan 2001 duidelijk toegelicht. In vergelijking met de overig gepresenteerde informatie toont dit heel degelijk en betrouwbaar.
+ Het uitgangspunt is goed; als je toch al weet wat je wil, kun je snel op Internet terecht, bijvoorbeeld bij deze website.
– De marketing van de site: door opgave van e-mailadressen van anderen kan je een gratis staatslot ontvangen van Premie-Direct. Een stimulans om je vrienden, en misschien vooral je vijanden, te verlinken. Die mensen krijgen dan eenmalig een e-mail met melding van deze site. De ‘nettiquette’ staat dergelijke acties niet toe. En het is in tegenspraak met de op de site gepresenteerde doelstelling: “Wij verzamelen geen namen”. Je vrienden verlinken kan overigens alleen maar als je zelf je volledige adresgegevens invult.
– Er zijn regelmatig storingen. De rubriek ‘Hypotheekverzekering’ bijvoorbeeld geeft een foutmelding op de pagina Hypotheek (HTTP Error 404). Daarnaast loopt de site regelmatig vast.

Reageer op dit artikel