nieuws

Bij NVS en Rijnmond negatief technisch ziektekostenresultaat

Archief

Uit de spilactiviteit ziektekosten had NVS had vorig jaar een technisch resultaat van f -0,61 mln. Bij zusterbedrijf Rijnmond was dit f -2,8 mln.

NVS die dit jaar samen met Rijnmond en ziekenfonds Nederzorg onder de nieuwe holding DKV Nederland werd gebracht, had vorig jaar ogenschijnlijk een slechter nettoresultaat dan in 1998. Vorig jaar ging het namelijk om f 1,9 mln. In 1998 ging het om f 3,5 mln, maar dat was incidenteel hoog door de verkoop van de Belgische ziektekostenportefeuille (premie-inkomen f 26,2 mln, technisch resultaat f 1,2 mln) aan moederbedrijf DKV (Keulen).
NVS had een brutopremie-inkomen van f 232,1 (245,8) mln. Hiervan had f 0,19 (0,45) mln betrekking op de levenportefeuille die op 1 september 1999 werd overgedragen aan Nieuwe Hollandse Lloyd (net als NVS een kleindochter van de internationale Ergo-groep).
In de schadesector bedroeg het premieinkomen f 231,9 (241,3) mln waarvan f 224,8 (234,2) mln uit ziektekosten en f 5,1 (5,0) mln uit overige medische verzekeringen. Het inkomen uit ziektekosten daalde door het verlies van een grote collectiviteit. NVS wil niet meedelen om welk contract het gaat.
Resultaten NVS
Het technisch resultaat van NVS kwam uit op f 0,03 (-2,2) mln. Hiervan had f 0,29 (0,08) mln betrekking op de levensector. De stijging is te danken aan een goodwill-bedrag dat is verkregen bij de overdracht. In de schadesector was het technisch resultaat f -0,26 (-2,3) mln. Hiervan had f -0,61 (-3,2) mln betrekking op ziektekosten en f -0,25 (1,2) mln op overige medische verzekeringen.
De nettowinst is toegevoegd aan de reserves. Hierdoor steeg het eigen vermogen van f 98,4 mln naar f 105 mln.
Rijnmond
Bij Rijnmond steeg het nettoresultaat van f -3,0 mln naar f 43.000. Het resultaat zou negatief zijn geweest zonder f 2,1 mln uit de verkoop van administratie-software aan DKV-bedrijven.
Rijnmond had eind vorig jaar 37.700 ziektekostenverzekerden. Dit is inclusief de polissen die Royal en Erasmus onder eigen label verkopen. Bij Royal gaat het om 2.900 verzekerden en bij Erasmus om 1.930 verzekerden. Rijnmond draagt hierbij voor 50% respectievelijk 70% het risico.
Rijnmond had een brutopremie-inkomen van f 100,3 (81,7) mln. Hiervan had f 74,1 (57,0) mln betrekking op ziektekosten en f 4,8 (5,0) mln op overige medische verzekeringen. In de ziektekostenbranche viel de schadeontwikkeling (wederom) tegen, hetgeen vooral te wijten was aan de collectieve sector.
Resultaten Rijnmond
Het technisch resultaat van Rijnmond kwam uit op f -3,0 (3,9) mln. In de ziektekostenbranche was dit f -2,8 (-2,0) mln, en in overige medische verzekeringen f -0,4 (4,1) mln.
Met het oog op de overname van de Levob-ziektekostenportefeuille in 2000 (40.000 verzekerden plus 3.000 aanvullende verzekerden) en met het oog op de solvabiliteitseisen, is het eigen vermogen met f 20,3 mln verhoogd naar f 35,7 mln (door uitgifte van aandelen van f 10 mln en storting op agio van f 10,3 mln). De solvabiliteitsnorm is nu 200%.
Nederzorg
Het jonge ziekenfonds Nederzorg had eind vorig jaar 6.203 verzekerden. Inmiddels zijn er, voornamelijk als gevolg van de ‘zelfstandigenmaatregel’, 17.000 verzekerden. De omzet bedroeg f 3,6 mln (f 122.000). Het nettoresultaat kwam uit op f 2.469 (f -37.000).

Reageer op dit artikel