nieuws

Bij Amicon verdwijnen 200 arbeidsplaatsen

Archief

Bij zorgverzekeraar Amicon zal in de komende twee jaar het personeelsbestand met 200 werknemers dalen tot 900. De beide hoofdlocaties, in Wageningen en Enschede, zullen overigens blijven bestaan.

Amicon heeft aangekondigd dat er geen collectief gedwongen ontslagen zullen vallen. De inkrimping wordt bereikt via natuurlijk verloop en door het zo min mogelijk verlengen van tijdelijke contracten.
Voorts wordt van de medewerkers verwacht dat zij bereid zijn een andere functie te gaan bekleden op de locatie waar zij nu werkzaam zijn. Hiervoor geldt een omscholings- en opleidingsprogramma, dat voortkomt uit het ten tijde van de fusie opgestelde Sociaal Begeleidingsplan.
Stroomlijning
De personeelsinkrimping is een gevolg van stroomlijning van de primaire bedrijfsprocessen, onder meer door integratie van de automatiseringssystemen. Hierdoor verwacht de maatschappij efficiënter en klantgerichter te gaan werken en tevens te komen tot premiebeheersing.
Amicon is sinds mei vorig jaar de nieuwe naam van de fusiepartners RZR (Wageningen) en Oostnederland (Enschede), die in september 1997 besloten samen te gaan. Met een omzet van f 2,5 miljard en 1,1 miljoen verzekerden (zowel fonds- als particulier verzekerden) behoort Amicon tot de top-zes van de zorgverzekeraars in ons land.

Reageer op dit artikel