nieuws

Bij Aegon geen algemene premieverhoging avb’s

Archief

Bij Aegon vindt per 1 januari een tamelijk gedifferentieerde aanpassing van de avb-tarieven plaats. Bij de meeste bedrijven loopt de polis onveranderd door; bij de ondernemingen die met een premieverhoging worden geconfronteerd, varieert de stijging van 10% tot 25%.

De bedrijfstakken waar, behoudens uitzonderingen, geen premieverhoging wordt toegepast, zijn: agrarische bedrijven, handel, medische beroepen en horeca.
Ook de milieuaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen wordt niet verhoogd. Premieverhogingen die variëren van 10% tot 25% vinden plaats in de bouwnijverheid, industrie, stomerij/wasserij, installatiebedrijven en sport- en ontspanningsverenigingen.

Reageer op dit artikel