nieuws

Bezwaarschriften tegen examenuitslagen SEA hebben zin

Archief

Het indienen van klachten over de beoordeling van het examenwerk bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) heeft zin, ondervond C.J. de Jonge van Assurantiën Thoolse Rabobanken.

Hij deed in november 1995 het deelexamen ‘Algemene assurantiekennis’ van de cursus Assurantiebemiddeling A (Verzekeringsleer). Hij werd afgewezen.
Examenwerk wordt bij de SEA volgens de regels nagekeken door 2 correctoren die onafhankelijk van elkaar punten geven per opgave aan de hand van richtlijnantwoorden.
Voor een bepaalde opgave van het examen kreeg De Jonge 3 punten. Hij vond dat hij recht had op het maximum aantal van 10 punten aangezien hij zijn antwoord volledig juist vond. In het geding was de juiste uitkomst van een telling. De telling van het richtlijnantwoord van de SEA bleek fout. De Jonge diende op 11 januari 1996 een bezwaarschrift in met de vraag om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te krijgen, vóór de uiterste datum van aanmeling voor het examen in mei 1996. Op 15 februari werd zijn klacht gehonoreerd waarmee de bewuste examenopgave 10 punten opleverde. Daarmee was de geëxamineerde alsnog geslaagd.
“Uit het antwoord blijkt dat u ‘van de hoed en de rand weet'”, schreef de SEA, die tevens vaststelde dat de geëxamineerde het totale saldo goed had berekend. Van een erkenning van eigen falen en van enig excuus door de SEA was geen sprake. Het nieuwe puntentotaal gaf recht op het eindcijfer 6 waarmee de kandidaat was geslaagd. Bij de brief was het certificaat gevoegd.
De Jonge: “Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat 2 correctoren, van wie je mag verwachten dat zij helemaal ‘van de hoed en de rand weten’, zo veel over het hoofd zien. Het is natuurlijk een kwalijke zaak dat je niet op de zorgvuldigheid van de correctoren kan vertrouwen. Op deze manier ben ik aardig in m’n belangen geschaad, daar ik op 9 januari 1996 op cursus had willen gaan voor m’n laatste onderdeel van de A-cursus. Door de negatieve uitslag heb ik echter m’n cursus geannuleerd en kan ik pas weer in augustus 1996 op cursus”.

Reageer op dit artikel