nieuws

Bezwaarschrift tegen verbod provisiemaximering

Archief

De CUPO heeft deze week het Verbond van Verzekeraars en NBvA en NVA advies gevraagd over een bezwaarschrift dat de CUPO bij EZ wil indienen tegen het verbod op de provisiemaximering in het schadeverzekeringsbedrijf.

De provisieafspraak is verboden nu de ministers Wijers (EZ) en Zalm (financiën) de aanvraag van de CUPO tot ontheffing van het ‘Besluit horizontale prijsbinding’ hebben afgewezen. (Zie pag. 21)
Het loslaten van de provisieafspraak kan leiden tot hogere provisies, waarschijnlijk niet ten laste van de consument maar ten laste van de verzekeraar. Dat zal resulteren in ongunstiger verzekeringsvoorwaarden en in druk op resultaten en solvabiliteitsmarges bij verzekeraars, aldus de CUPO.

Reageer op dit artikel